Cách kích hoạt Khẩu lệnh trên iPhone của bạn

Có thể bạn đã quen với việc thực hiện cuộc gọi và kích hoạt ứng dụng trên iPhone của mình bằng cách chạm vào màn hình và vuốt đến trang qua màn hình. Sau sự ra đời của Siri, được cung cấp với iOS 5 trên iPhone 4S, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để ra lệnh cho thiết bị, thực hiện cuộc gọi, định vị thông tin và khởi chạy ứng dụng.

1

Chạm vào ứng dụng “Cài đặt” trên iPhone để hiển thị màn hình Cài đặt.

2

Cuộn đến “Chung” và nhấn vào đó.

3

Chạm vào “Siri” để hiển thị màn hình Siri.

4

Di chuyển thanh trượt “Tắt” sang “Bật”. Một thông báo yêu cầu bạn xác minh hành động của mình. Nhấn vào nút “Bật Siri” để xác nhận hành động của bạn và đóng tin nhắn.

5

Nhấn vào “Phản hồi bằng giọng nói” để hiển thị màn hình Phản hồi bằng giọng nói. Chọn “Luôn luôn” nếu bạn muốn Siri luôn nói phản hồi của nó. Nếu không, nó chỉ nói khi bạn sử dụng iPhone với tai nghe hoặc đưa nó lên tai. Nhấn vào "Siri" để quay lại màn hình trước đó.

6

Di chuyển thanh trượt “Nâng để nói” sang “Bật” để bạn có thể nói chuyện với Siri bằng cách di chuyển iPhone đến tai khi màn hình đang bật. Nếu không, bạn kích hoạt Siri bằng cách nhấn và giữ nút “Home”. Giờ đây, bạn có thể nói chuyện với Siri để thực hiện các tác vụ.

bài viết gần đây