Phần trăm ký quỹ đóng góp là gì?

Khái niệm về tỷ suất lợi nhuận đóng góp xuất phát từ nhu cầu của các nhà quản lý doanh nghiệp để hiểu doanh nghiệp của họ đã trở nên có lợi nhuận như thế nào. Đối với hầu hết các nhà quản lý, điều này đơn giản như nhìn vào một thứ gọi là tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận chỉ đơn giản là số tiền mà doanh thu, mà doan

Đọc thêm
Kết nối với máy chủ thư đi không thành công trên iPhone của tôi

Gửi email từ iPhone của bạn sử dụng kết nối máy chủ khác với kết nối nhận email. Do đó, iPhone của bạn đôi khi có thể nhận được email nhưng không thể gửi được. Cài đặt cho máy chủ thư đi - còn được gọi là máy chủ SMTP - rất cụ thể và khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn. Khắc phục sự cố để giúp bạn xác định đâu là sự cố với c&#

Đọc thêm
Cách chặn cổng trên máy tính

Dữ liệu được gửi qua mạng được chuyển hướng qua các cổng cụ thể, được đánh số từ 1 đến 64435. Một máy tính sử dụng số cổng - tương tự như các kênh trên TV - để xác định cách định tuyến lưu lượng mạng. Một số cổng sử dụng giao thức điều khiển đường truyền, trong khi những

Đọc thêm
Ví dụ về Chính sách Kinh doanh

Các chính sách kinh doanh thiết lập các quy tắc ứng xử cho một công ty. Chúng không chỉ mô tả trách nhiệm đối với người sử dụng lao động và nhân viên, chúng còn tạo ra một hệ quy chiếu để xử lý vô số vấn đề nảy sinh trong một tổ chức.Đặc điểm của chính sách kinh doanhCác chí

Đọc thêm
Cách tính tiền mặt cuối kỳ trong kế toán

Tiền mặt trong kế toán thường đại diện cho nhiều hơn những gì trong máy tính tiền hoặc một ngăn kéo đựng tiền nhỏ. Thường được gọi là tiền và các khoản tương đương tiền, hoặc CCE, nó bao gồm bất kỳ tài sản nào có thể chuyển đổi thành tiền ngay lập tức, bao gồm tiền mặt vật chất, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán, quỹ thị trường tiền tệ, trái phiếu ngắn hạn. Số tiền mặt bạn có vào cuối kỳ kế toán sẽ giống với số tiền bạn có vào đầu kỳ kế to

Đọc thêm