Cách cấu hình Windows XP cho Modem cáp

Một modem cáp cung cấp cho doanh nghiệp của bạn khả năng truy cập Internet tốc độ cao. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet cáp sẽ thiết lập máy tính cho bạn khi họ thực hiện cài đặt dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cần cấu hình kết nối Internet cáp của mình theo cách thủ công, bạn có thể thực hiện việc này trên hệ điều hành Windows XP thông qua Trình hướng dẫn kết nối mạng.

1

Nhấp vào nút “Bắt đầu” và nhấp vào “Bảng điều khiển”.

2

Nhấp đúp vào “Kết nối mạng và Internet”. Windows tải Trình hướng dẫn kết nối mạng. Nhấp vào "Tiếp theo" để bắt đầu quá trình cấu hình.

3

Nhấp vào “Kết nối với Internet” và nhấp vào nút “Tiếp theo”.

4

Nhấp vào “Thiết lập kết nối của tôi theo cách thủ công” và nhấp vào “Tiếp theo”.

5

Nhấp vào “Kết nối bằng kết nối băng thông rộng luôn bật.”

6

Nhập tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet cáp của bạn vào trường được cung cấp hoặc nhấp vào tên đó trong danh sách các nhà cung cấp có sẵn. Nhấn tiếp."

7

Nhập tên người dùng do ISP cáp của bạn cung cấp. Nhập mật khẩu của bạn hai lần: một lần vào trường mật khẩu và một lần vào trường xác nhận mật khẩu. Nhấn tiếp."

8

Nhấp vào “Thêm lối tắt cho kết nối này vào màn hình của tôi” để thêm lối tắt vào cài đặt cấu hình cho kết nối cáp của bạn.

9

Nhấp vào “Hoàn tất” để hoàn tất cấu hình kết nối modem cáp của bạn.

bài viết gần đây