Cách chuyển sang màn hình dùng chung khi sử dụng máy chiếu

Khi lần đầu tiên bật máy chiếu, bạn có thể ngạc nhiên khi thấy không có hình ảnh nào từ máy tính của mình. Theo mặc định, Windows không cung cấp hình ảnh ra màn hình và cổng ra video cùng một lúc. Hệ điều hành cho phép bạn chuyển đổi giữa các chế độ máy chiếu khác nhau bằng phím nóng. Bạn có thể chiếu hình ảnh phản chiếu của những gì có trên màn hình máy tính hoặc mở rộng màn hình máy tính để bàn thành hình ảnh được chiếu.

1

Giữ phím logo Windows trên bàn phím.

2

Nhấn "P" để hiển thị màn hình máy chiếu.

3

Nhấp vào "Nhân bản" để chia sẻ hình ảnh trên màn hình máy tính và máy chiếu.

4

Nhấp vào "Mở rộng" để mở rộng hình ảnh sang máy chiếu. Một phần của hình ảnh máy tính để bàn sẽ hiển thị trên màn hình máy tính của bạn và phần khác sẽ hiển thị trên máy chiếu.

bài viết gần đây