Ví dụ về các Mục tiêu Hiệu suất Chính

Cũng giống như một kế hoạch kinh doanh cung cấp các mục tiêu để tổ chức đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, các mục tiêu hiệu suất chính bằng văn bản sẽ cung cấp các mục tiêu hữu hình cho nhân viên của bạn. Các mục tiêu thực hiện phải dựa trên trách nhiệm cụ thể của từng nhân viên, kết hợp với nhu cầu và mục tiêu của toàn tổ chức.

Các yếu tố của các Mục tiêu Hiệu suất Chính

Các mục tiêu hiệu suất chính cho nhân viên của bạn phải có thể đo lường được. Ví dụ, nhân viên phải đạt được mục tiêu bán hàng về số lượng đô la hoặc khách hàng mới. Mục tiêu phải dựa trên một mốc thời gian. Nhân viên có thể được yêu cầu để đạt được các mục tiêu trong ba tháng, sáu tháng hoặc trước khi đánh giá kết quả hoạt động tiếp theo. Mục tiêu phải đạt được và thực tế. Kỳ vọng một nhân viên đạt được một tỷ đô la doanh số trong vòng 60 ngày là không thực tế.

Cuối cùng, các mục tiêu hiệu suất chính cần được diễn đạt rõ ràng bằng các từ ngữ hành động. Ví dụ, nhân viên sẽ đạt được sự hài lòng của khách hàng với tỷ lệ phàn nàn dưới năm phần trăm.

Mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm

Một số ví dụ về các mục tiêu hiệu suất chính tập trung vào khách hàng bao gồm sự tham dự. Nhân viên phải xuất hiện trong công việc để cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng. Đặt mục tiêu về tỷ lệ phần trăm hoặc số ngày đi làm mà nhân viên phải đáp ứng trong thời gian thực hiện.

Một ví dụ khác là đo lường các phàn nàn và khen ngợi nhận được liên quan đến tổng số tương tác của khách hàng. Loại mục tiêu này hoạt động tốt đối với một nhân viên ở tuyến đầu, chào hỏi hoặc nhận cuộc gọi từ khách hàng. Ví dụ thứ ba là đo lường khách hàng lặp lại, cũng đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

Các mục tiêu tập trung vào tài chính

Các mục tiêu tài chính cho nhân viên của bạn nên phù hợp với các mục tiêu được vạch ra trong kế hoạch kinh doanh tổng thể của bạn. Dự báo tăng trưởng nên bao gồm khả năng của nhân viên để đạt được hợp đồng mới hoặc đạt được các mục tiêu bán hàng. Ví dụ, theo dõi khách hàng hoặc hợp đồng mới có thể đo lường giá trị của công việc kinh doanh mới do nhân viên mang lại.

Một mục tiêu có thể đo lường được cũng có thể được áp dụng để tiết kiệm chi phí khi mua thiết bị hoặc vật tư khác trong thời gian thực hiện. Một ví dụ phổ biến khác là đo lường mục tiêu bán hàng. Đối với những nhân viên liên quan đến việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp, mục tiêu có thể đo lường được là đạt được một lượng doanh thu nhất định trong một khung thời gian nhất định.

Mục tiêu phát triển nhân viên

Các công ty muốn khuyến khích sự phát triển của nhân viên có thể kết hợp các mục tiêu hiệu suất chính theo định hướng nghề nghiệp liên quan đến sự phát triển giáo dục của nhân viên. Ví dụ: bạn có thể nói rằng nhân viên nên tham gia một số khóa học giáo dục thường xuyên nhất định trong khoảng thời gian 12 tháng. Các khóa học nên liên quan đến vị trí hiện tại hoặc mong muốn của nhân viên. Một nhân viên có hiệu suất phụ thuộc vào chứng chỉ kỹ thuật có thể có mục tiêu đạt được chứng chỉ đó trong một khoảng thời gian nhất định.

bài viết gần đây