Cách chặn một số trên thiết bị Android

Trên điện thoại Android, bạn có thể chặn bất kỳ số nào gọi cho mình. Để làm như vậy, trước tiên bạn cần thêm số vào danh sách liên hệ của mình. Sau đó, bạn có tùy chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi từ số đó đến thư thoại của mình. Điện thoại của bạn sẽ không đổ chuông khi số đó gọi đến điện thoại Android của bạn.

1

Nhấn vào "Danh bạ". Nhấn nút "Trình đơn" và chạm vào "Liên hệ mới".

2

Nhập tên cho số liên lạc. Vì liên hệ này sẽ chứa một số bạn muốn chặn và các liên hệ của bạn hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái, hãy bắt đầu tên bằng "Z" để tránh phải thường xuyên cuộn qua nó.

3

Nhập số bạn muốn chặn. Nếu bạn muốn chặn nhiều hơn một số, hãy nhập các số khác. Các số không phải từ cùng một người gọi. Nhấn vào "Xong".

4

Chạm vào tên của liên hệ bạn đã tạo. Nhấn nút "Menu" và nhấn vào "Tùy chọn".

5

Nhấn vào "Cuộc gọi đến" để đặt dấu kiểm bên cạnh nó.

6

Nhấn vào nút quay về.

bài viết gần đây