Sự khác biệt chính trong LLC & LP là gì?

Lựa chọn cơ cấu kinh doanh phù hợp giúp bạn tiết kiệm tiền trong việc nộp phí, thuế và các chi phí chung. Hai cấu trúc kinh doanh phổ biến cho các chủ doanh nghiệp nhỏ bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và công ty hợp danh hữu hạn (LP). Mặc dù có những điểm tương đồng giữa LLC và LP, nhưng hai cấu trúc kinh doanh này có những điểm khác biệt lớn. Biết được đặc điểm, lợi thế và bất lợi của hai cơ cấu kinh doanh có thể giúp bạn lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Sự quản lý

Cơ cấu quản lý là một trong những điểm khác biệt chính giữa LLC và LP. Các thành viên của một LLC có thể bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh, khác với LP. Một LLC xác định quyền quản lý của các thành viên. Một LP phải bao gồm ít nhất hai cá nhân, trong đó một người đóng vai trò là đối tác chung và người kia đóng vai trò là đối tác hữu hạn. Trách nhiệm của hai loại đối tác khác nhau. Thành viên hợp danh có khả năng ra quyết định quản lý. Các đối tác hữu hạn không tham gia vào các quyết định quản lý và chỉ chịu trách nhiệm về khoản đầu tư ban đầu của họ.

Trách nhiệm pháp lý

Cơ cấu kinh doanh của LLC cung cấp khả năng bảo vệ tài sản cá nhân cho tất cả các thành viên của nó. Các thành viên cá nhân không phải chịu gánh nặng về các khoản nợ của doanh nghiệp. Ngược lại với LLC, LP chỉ cung cấp bảo vệ trách nhiệm cá nhân cho một số đối tác nhất định. Toàn bộ trách nhiệm cá nhân thuộc về các thành viên hợp danh. Một công ty có thể kiện các thành viên hợp danh về các khoản nợ phát sinh từ công ty hợp danh. Tòa án có thể trao tài sản cá nhân của các thành viên hợp danh cho các chủ nợ để trả nợ. Các đối tác hữu hạn trong LP nhận được sự bảo vệ bằng trách nhiệm tương tự như các thành viên của một LLC nhưng không có nghĩa vụ quản lý.

Thuế

Công ty LLC tương tự như công ty hợp danh ở chỗ lợi nhuận hoặc lỗ được chuyển cho các thành viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân, có nghĩa là doanh nghiệp tránh thuế doanh nghiệp. Các thành viên của một LLC quyết định cách phân chia lợi nhuận. Việc phân chia lợi nhuận không phụ thuộc vào số vốn góp của các thành viên. LP mang lại lợi thế về thuế cho nhân viên của công ty hợp danh. Các đối tác phải trả thuế thu nhập cá nhân liên bang đối với việc phân phối lợi nhuận từ LP. Nếu có, các thành viên của LLC và đối tác của LP phải trả thuế thu nhập tiểu bang.

Ưu và nhược điểm của một LLC

Một lợi thế của LLC là các thành viên có thể nhận được sự bảo vệ về trách nhiệm pháp lý nhưng có thể tránh được gánh nặng về thủ tục giấy tờ phức tạp và phí nộp đơn cao do các công ty yêu cầu. Một bất lợi khi hoạt động như một LLC là doanh nghiệp không có quyền quản lý tập trung, điều này có thể gây khó khăn cho quá trình ra quyết định đối với một số công ty. Một bất lợi khác của LLC là trừ khi có các thỏa thuận khác, LLC sẽ không còn tồn tại nếu chủ sở hữu qua đời.

Ưu và nhược điểm của LP

Một lợi thế của việc hình thành LP là chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm nhà đầu tư mà không phải từ bỏ quyền quản lý. Các thành viên hợp danh vẫn nắm quyền kiểm soát công ty trong khi các thành viên hợp danh cung cấp vốn. Một lợi thế khác là LP không bị giải thể nếu một đối tác giới hạn chết, rời đi hoặc bị thay thế. Nhược điểm chính của LP là các thành viên hợp danh phải chịu rất nhiều rủi ro. Thành viên hợp danh tự chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của doanh nghiệp.

bài viết gần đây