Cách sử dụng Dolphin trên máy Mac

Khi chơi trò chơi Wii hoặc Gamecube, bạn thường phải cắm bảng điều khiển vào TV và chơi ở vị trí cố định. Tuy nhiên, việc phát minh ra trình giả lập đã tạo ra khả năng chơi các trò chơi cũ hơn thông qua phần mềm trên máy tính của bạn. Điều này cho phép bạn chơi các trò chơi bạn đã mua trên máy tính hoặc máy tính xách tay, thay vì chỉ một hệ thống chơi game. Sử dụng khả năng Bluetooth của Mac, bạn cũng có thể đồng bộ hóa Wiimote đặc biệt của mình và phát giống như thể bạn đang sử dụng Wii.

1

Tải xuống Dolphin cho Mac (xem Tài nguyên).

2

Bấm đúp vào tệp ".dmg". Sao chép biểu tượng ứng dụng vào thư mục Ứng dụng của bạn.

3

Nhấp vào biểu tượng để chạy chương trình Dolphin.

4

Đồng bộ hóa điều khiển từ xa Wii với Dolphin. Nhấp vào "Tùy chọn", sau đó nhấp vào "Cài đặt Wiimote". Cửa sổ cài đặt từ xa sẽ xuất hiện. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh "Điều khiển từ xa 1" và chọn "Wiimote Thực". Các điều khiển từ xa khác phải được đặt thành "Không có". Sau đó, nhấp vào nút "Làm mới" trong cửa sổ. Nhấn ngay các nút "1" và "2" trên điều khiển từ xa Wii của bạn. Cụm từ "0 được kết nối" sẽ chuyển thành "1 được kết nối" khi điều khiển từ xa đồng bộ hóa. Giờ đây, bạn có thể chơi các trò chơi Wii bằng điều khiển từ xa Wii.

5

Nhấp vào "Tệp", "Mở" và điều hướng cửa sổ đối thoại Mở Tệp đến trò chơi Wii hoặc GameCube mà bạn muốn chơi. Nhấp vào nó và nhấp vào "Mở".

bài viết gần đây