Cách kiểm tra trạng thái máy in trong Windows

Thông thường, khi bạn in tài liệu, nó sẽ chuyển sang máy in và in. Khi tài liệu của bạn không in, bạn cần xác định xem máy in có hoạt động bình thường hay không. Để bắt đầu, hãy kiểm tra trạng thái máy in của bạn, trạng thái này cho biết máy in có hoạt động bình thường hay không. Máy in và Thiết bị Windows 8 liệt kê tất cả các máy in mà máy tính của bạn có thể sử dụng. Bạn có thể sử dụng nó để hiển thị trạng thái của máy in, sau đó kiểm tra hàng đợi và khắc phục sự cố nếu cần.

1

Nhấn "Windows + X", rồi chọn "Bảng điều khiển".

2

Chọn "Xem Thiết bị và Máy in" để mở danh sách "Thiết bị và Máy in".

3

Nhấp chuột phải vào máy in của bạn để xem danh sách các tùy chọn. Để xem hàng đợi in, hãy chọn "Xem những gì đang in." Để kiểm tra trạng thái chung của máy in, hãy chọn "Thuộc tính" và để tìm hiểu xem máy in có vấn đề gì không, hãy chọn "Khắc phục sự cố".

bài viết gần đây