Ý nghĩa của Doanh thu Dự kiến

Mặc dù thuật ngữ “doanh thu dự kiến” có vẻ rõ ràng trên khuôn mặt của nó, nhưng các cụm từ nghe có vẻ giống nhau có thể khiến các bên khác nhau nghĩ những điều khác nhau. Việc hiểu được ý nghĩa của cụm từ tài chính này sẽ giúp mọi người có cùng quan điểm, tránh thông tin sai lệch có thể gây tốn kém về sau.

Doanh thu dự kiến

Doanh thu dự kiến ​​đề cập đến số tiền ước tính mà một công ty sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Các dự báo thường đề cập đến các kỳ kế toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Các công ty dự đoán doanh thu bằng cách kết hợp nghiên cứu và kiến ​​thức nội bộ. Ví dụ: một doanh nghiệp có thể xem xét doanh số bán hàng trước đó của mình trong cùng khoảng thời gian, liên hệ với khách hàng để hỏi về kế hoạch mua hàng trong tương lai của họ, xem xét nghiên cứu hiệp hội thương mại dự đoán xu hướng của người tiêu dùng và hỏi nhân viên bán hàng những gì họ ước tính họ sẽ bán trong kỳ. Nếu một công ty có kế hoạch tạo ra doanh thu từ thu nhập đầu tư hoặc bằng cách bán đất, thiết bị hoặc tài sản khác một lần, thì doanh thu đó sẽ bao gồm các con số doanh thu đó, tùy thuộc vào mục đích của dự báo doanh thu. Đối với các báo cáo kế toán cụ thể, chẳng hạn như doanh số bán hàng hoặc ngân sách hoạt động, một số công ty sử dụng "doanh thu dự kiến" để chỉ tiền đến từ việc bán các sản phẩm cốt lõi.

bài viết gần đây