Cách chọn tất cả email trên iPhone để xóa

Ứng dụng Thư trên iPhone của bạn cung cấp chức năng tương tự như ứng dụng email của PC, cho phép bạn gửi, nhận và xóa email trực tiếp từ điện thoại của mình. Thật không may, có một nhược điểm đối với ứng dụng Thư - không có cách nào nhanh chóng để chọn tất cả các email trên iPhone của bạn để xóa. Tuy nhiên, có một cách giải quyết. Bạn có thể chọn nhiều email bằng cách sử dụng tính năng Chỉnh sửa, cho phép bạn chọn từng email một và sau đó xóa tất cả chúng đồng thời.

1

Khởi chạy ứng dụng Thư từ màn hình chính của iPhone. Chọn thư mục bạn muốn xóa tất cả email, chẳng hạn như hộp thư đến của bạn.

2

Chạm vào nút "Chỉnh sửa" ở góc trên bên phải của ứng dụng Thư.

3

Nhấn vào vòng tròn ở bên trái của mỗi email trong thư mục để chọn nó. Bạn có thể tải và chọn nhiều email hơn bằng cách chạm vào nút "Tải thêm tin nhắn" ở nút của danh sách email.

4

Nhấn vào "Xóa" để xóa mọi email đã chọn.

bài viết gần đây