Cách ngăn các tab Internet không mong muốn bật lên

Các cửa sổ bật lên không mong muốn có thể cản trở nghiêm trọng năng suất của bạn, buộc bạn phải đóng nhiều cửa sổ và hộp thoại mỗi khi bạn muốn tải một trang Web mới. Cửa sổ bật lên là những quảng cáo được tạo tự động xuất hiện trong cửa sổ hoặc tab trình duyệt mới khi bạn sử dụng Web. Bạn nên luôn cố gắng điều tra nguyên nhân của các cửa sổ bật lên, vì chúng có thể là dấu hiệu của việc nhiễm vi-rút trên máy tính của bạn.

Trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt

Trình chặn cửa sổ bật lên là một chức năng của trình duyệt ngăn các tab và cửa sổ bật lên mở. Internet Explorer, Chrome và Firefox đều có trình chặn cửa sổ bật lên tích hợp có thể được kích hoạt thông qua các menu tùy chọn tương ứng của chúng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng plugin trình duyệt của bên thứ ba như Adblock Plus. Với tính năng chặn cửa sổ bật lên được kích hoạt, trình duyệt chỉ hiển thị các tab mà người dùng đã yêu cầu thay vì các trang được tạo tự động. Tuy nhiên, có nhiều cách mà các trang web có thể phá vỡ tính năng chặn cửa sổ bật lên dựa trên trình duyệt và trình chặn cửa sổ bật lên không phải lúc nào cũng có thể chặn cửa sổ bật lên do vi-rút tạo ra.

Phần mềm chặn quảng cáo

Phần mềm chặn quảng cáo thực hiện nhiệm vụ tương tự như trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt nhưng chạy như một ứng dụng riêng biệt chứ không phải là một phần của chính trình duyệt. Như vậy, bạn có thể coi trình chặn quảng cáo như một loại lớp bảo vệ bổ sung chống lại cửa sổ bật lên. Phần mềm chặn có thể rất khác nhau về phạm vi và tính năng. Nhiều chương trình như vậy, chẳng hạn như Adblock Pro và Super Ad Blocker (liên kết trong Tài nguyên), cũng có thể chặn quảng cáo trên chính trang Web cũng như quảng cáo xuất hiện trong một tab riêng biệt.

Quét phần mềm độc hại

Nếu bạn nhận được cửa sổ bật lên trên tất cả các trang web bạn truy cập, bạn nên quét phần mềm độc hại, vì bạn có thể có phần mềm quảng cáo trên máy tính của mình. Phần mềm quảng cáo là một dạng vi rút tạo ra các quảng cáo trên máy tính của bạn. Hầu hết các chương trình chống vi-rút lớn, chẳng hạn như McAfee và Norton cung cấp một số hình thức bảo vệ phần mềm quảng cáo. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, bạn nên tải xuống và chạy một trình quét phần mềm quảng cáo chuyên dụng như Adware Cleaner hoặc Adware Away (liên kết trong Tài nguyên), vì các chương trình được thiết kế đặc biệt để loại bỏ ảnh hưởng của phần mềm quảng cáo.

Xem lại bảo mật

Khi bạn đã xác định và loại bỏ nguồn gốc của bất kỳ cửa sổ bật lên nào, bạn nên duy trì cảnh giác để đảm bảo rằng vấn đề không xuất hiện lại. Các quy trình tiêu chuẩn của người dùng chống vi-rút như không mở các email đáng ngờ và hạn chế duyệt đến các trang đã biết có thể hữu ích ở đây. Ngoài ra, bạn nên đảm bảo rằng máy tính của bạn đang chạy phần mềm tường lửa được cập nhật. Phần mềm tường lửa bảo vệ máy tính của bạn khỏi các mối đe dọa từ mạng, giúp bạn ngăn các chương trình phần mềm quảng cáo xuất hiện lại trên máy tính của mình.

bài viết gần đây