Bạn có thể truy cập các trang web Internet trên Kindle Fire không?

Amazon Kindle là một thiết bị máy tính bảng và máy đọc sách điện tử kết hợp chạy các ứng dụng ngoài việc tích hợp với thị trường khổng lồ của Amazon. Fire dựa trên các ứng dụng giống như nhiều máy tính bảng khác và thực hiện hầu hết các tác vụ tương tự có sẵn cho các đối thủ cạnh tranh của nó. Duyệt web trên Kindle Fire chỉ yêu cầu kết nối internet hoạt động và hoạt động giống như duyệt trên bất kỳ máy tính bảng nào khác.

1

Bật hoặc đánh thức Kindle Fire của bạn bằng cách nhấn vào nút “Trang chủ”.

2

Chạm vào “Web” trên màn hình chính của Fire để khởi chạy trình duyệt web Silk.

3

Nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ Silk.

4

Nhấn “Go” để khởi chạy trang.

bài viết gần đây