Cách tải xuống phiên bản Firefox cũ hơn

Mozilla Firefox, giống như hầu hết các trình duyệt Internet, được cập nhật thường xuyên, thêm các tính năng mới, thay đổi vị trí của menu và sửa các lỗi và trục trặc. Tuy nhiên, bạn có thể có lý do tại sao bạn muốn giữ một phiên bản Firefox cũ hơn cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ: phiên bản Firefox mới hơn có thể gặp vấn đề về khả năng tương thích với các tiện ích bổ sung mà doanh nghiệp của bạn sử dụng hoặc các bản cập nhật có thể xóa một tính năng cần thiết. Nếu bạn muốn chạy phiên bản Firefox cũ hơn, Mozilla cho phép bạn tải xuống hai phiên bản cũ hơn - Firefox 3.0 và Firefox 13 - trực tiếp từ trang web của nó. Tuy nhiên, không có phiên bản nào khả dụng trên trang chính của Firefox.

1

Điều hướng đến trang hỗ trợ "Cài đặt phiên bản Firefox cũ hơn" của Firefox (xem phần Tài nguyên).

2

Cuộn xuống phần "Tôi vẫn muốn hạ cấp - tôi có thể tải phiên bản trước đó ở đâu?" của trang hỗ trợ.

3

Nhấp vào phiên bản Firefox bạn muốn tải xuống: Firefox 3.6 hoặc Firefox 13. Tệp thiết lập sẽ tải xuống ổ cứng của bạn.

4

Bấm đúp vào tệp thiết lập để cài đặt phiên bản Firefox cũ hơn.

bài viết gần đây