Tại sao tôi không thể xóa ảnh trên Instagram của mình?

Instagram không cho phép bạn xóa hàng loạt ảnh, nhưng bạn có thể xóa từng ảnh trong bộ sưu tập của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn không thấy tùy chọn xóa hình ảnh mà bạn đã tải lên, có thể bạn đang truy cập Instagram từ nền tảng sai.

Qua Android hoặc iOS

Kể từ tháng 12 năm 2013, Instagram không cho phép bạn xóa ảnh khỏi máy tính của mình. Thay vào đó, bạn phải xóa ảnh bằng ứng dụng Instagram trên thiết bị iOS hoặc Android của mình. Chọn hình ảnh thích hợp trong album của bạn, chạm vào nút "..." rồi nhấn "Xóa" để xác nhận. Nếu xảy ra lỗi khi bạn cố gắng xóa ảnh của mình, hãy thử cài đặt lại hoặc cập nhật ứng dụng.

bài viết gần đây