Cách mở tài liệu Word cho Mac trong Microsoft Word cho PC

Các tài liệu được tạo trong Microsoft Office cho Mac thường tương thích với Microsoft Office cho PC. Cả Office cho Mac và Office cho PC đều là sản phẩm của Microsoft và trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần bấm đúp vào tài liệu Mac Office để mở tài liệu trong Office trên PC. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tài liệu được tạo trên Mac có thể không mở trên PC. Trong những trường hợp này, bạn có thể lưu tài liệu ở định dạng sẽ được Microsoft Word trên PC nhận dạng. Lưu tài liệu ở “Định dạng văn bản có dạng thức” và tài liệu được tạo trên máy Mac sẽ mở trong Word trên PC.

1

Mở tài liệu trong Word trên Mac.

2

Nhấp vào tùy chọn "Tệp" trên thanh công cụ trên cùng, sau đó nhấp vào tùy chọn "Lưu dưới dạng".

3

Nhập tên mới cho tệp, nếu muốn. Nếu không, tên mặc định sẽ là tên được đặt cho tài liệu trong Word trên Mac.

4

Nhấp vào menu thả xuống "Lưu dưới dạng" và nhấp vào tùy chọn "Định dạng văn bản có dạng thức". Nhấp vào nút "Lưu". Tệp được lưu với phần mở rộng tệp RTF.

5

Sao chép tệp RTF vào máy tính Windows. Nhấp chuột phải vào tệp RTF và nhấp vào “Mở bằng”. Nhấp vào “Microsoft Office Word”. Tài liệu RTF sẽ mở trong Microsoft Word trên PC.

bài viết gần đây