Cách thay đổi mật khẩu AIM của bạn nếu bạn quên câu trả lời cho câu hỏi

Chương trình American Online Instant Messenger, được gọi là AIM, cho phép bạn nhanh chóng gửi tin nhắn qua Internet cho những người dùng AIM khác. Do nhiều điện thoại di động và các thiết bị di động khác hỗ trợ, nó là một sự thay thế tuyệt vời cho tin nhắn văn bản cho các doanh nghiệp. Bạn vẫn có thể gửi tin nhắn nhanh, nhưng AIM cũng cho phép các cuộc trò chuyện mạnh mẽ hơn và đính kèm tệp. Nếu bạn mất mật khẩu, AIM cho phép bạn đặt lại mật khẩu mà không cần phải sử dụng câu hỏi bảo mật.

1

Truy cập trang đăng nhập AIM.com và nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu".

2

Nhập tên người dùng AIM hoặc email của bạn và sao chép dữ liệu ngẫu nhiên từ hình ảnh. Nhấp vào "Tiếp theo" khi bạn hoàn tất.

3

Nhấp vào tùy chọn "Địa chỉ Email Thay thế", sau đó nhấp vào "Tiếp theo". AIM sẽ gửi email cho bạn cho phép bạn thay đổi mật khẩu của mình.

4

Mở email trong chương trình email của bạn và nhấp vào liên kết "Có, tôi muốn đặt lại mật khẩu của mình". AIM sẽ đặt lại mật khẩu của bạn để bạn có thể đăng nhập lại.

bài viết gần đây