Cách kiểm tra xem đăng ký PayPal có đang hoạt động hay không

PayPal cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên đăng ký, được sử dụng để gửi hoặc nhận các khoản thanh toán định kỳ thường xuyên. Chúng thường được sử dụng để đăng ký tạp chí, báo hoặc trang web, hoặc phí câu lạc bộ, quyên góp từ thiện thường xuyên và bất kỳ dịch vụ đang diễn ra nào. Bản ghi về các đăng ký hiện có và đăng ký trước đó được lưu trong hồ sơ PayPal của bạn, nơi bạn có thể kiểm tra xem đăng ký hiện đang hoạt động hay đã bị hủy.

1

Khởi chạy trình duyệt Web trên máy tính của bạn và điều hướng đến trang chủ PayPal.

2

Nhấp vào nút "Đăng nhập" ở cột bên trái và nhập địa chỉ email PayPal đã đăng ký và mật khẩu của bạn vào các ô có liên quan. Nhấp vào nút "Đăng nhập" để tiếp tục.

3

Nhấp vào liên kết "Hồ sơ" trong tab "Tài khoản của tôi". Tổng quan về tài khoản PayPal của bạn sẽ được hiển thị.

4

Nhấp vào nút "Tiền của tôi" trong menu ở cột bên trái.

5

Nhấp vào liên kết "cập nhật" ở phía bên phải của phần "Thanh toán được phê duyệt trước của tôi". Danh sách các đăng ký PayPal hiện tại và trước đây của bạn sẽ được hiển thị.

6

Duyệt qua danh sách "Các khoản thanh toán được chấp thuận trước của tôi" để tìm đăng ký bạn muốn kiểm tra. Cột "Trạng thái" ở bên phải tên người bán sẽ thông báo cho bạn biết đăng ký đang hoạt động, không hoạt động hay đã bị hủy.

bài viết gần đây