Giá niêm yết bán lẻ được đề xuất có nghĩa là gì?

Giá niêm yết bán lẻ đề xuất là giá bán do cơ sở sản xuất sản phẩm đề xuất. Các doanh nghiệp nhỏ và lớn có thể bán hàng hóa với giá thấp hơn giá niêm yết đề xuất, nhưng bán với giá cao hơn có thể khó khăn, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh gay gắt hoặc nếu bao bì sản phẩm hiển thị nổi bật giá bán lẻ đề xuất. Chiến lược định giá có thể ảnh hưởng đến thị phần và lợi nhuận.

Khái niệm cơ bản

Giá bán lẻ đề xuất đặt các thông số định giá và lợi nhuận cho chuỗi giá trị bán lẻ, thường bao gồm các nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà phân phối và nhà bán lẻ. Mỗi thành phần của chuỗi giá trị đưa ra quyết định định giá dựa trên chi phí hoạt động và các yêu cầu về tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa giá bán và chi phí, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của giá bán. Môi trường cạnh tranh, điều kiện kinh tế và sở thích của người tiêu dùng ảnh hưởng đến quyết định giá cả. Ví dụ: một nhà bán lẻ có thể phải tính phí thấp hơn giá bán lẻ đề xuất để duy trì thị phần nếu đối thủ cạnh tranh của họ đang giảm giá hoặc nếu người tiêu dùng đang cắt giảm chi tiêu của họ.

Lợi nhuận

Giá bán của một sản phẩm là tỷ lệ giữa chi phí của nó với (1 trừ đi lợi nhuận). Làm lại phương trình, chi phí của một sản phẩm bằng giá bán của nó nhân với (1 trừ đi tỷ suất lợi nhuận) và tỷ suất lợi nhuận của nó bằng 1 trừ đi (chi phí chia cho giá bán). Ví dụ: nếu giá niêm yết bán lẻ đề xuất của máy ép trái cây là 20 đô la và nhà bán lẻ yêu cầu lợi nhuận 10 phần trăm, thì chi phí không thể vượt quá 20 đô la nhân với (1 trừ 0,10) hoặc 18 đô la, là giá bán tối đa của nhà phân phối. Tương tự, nếu nhà phân phối cũng yêu cầu lợi nhuận 10 phần trăm, chi phí của anh ta không được vượt quá 18 đô la nhân với (1 trừ 0,10) hoặc 16,20 đô la, trở thành giá bán tối đa của nhà bán buôn. Nếu yêu cầu ký quỹ của nhà bán buôn là 5 phần trăm, giá bán tối đa của nhà sản xuất là 16,20 đô la nhân với (1 trừ đi 0,05) hoặc 15,39 đô la. Cơ cấu chi phí của nhà sản xuất sẽ quyết định khả năng sinh lời của anh ta.

Chiến lược

Các nhà sản xuất có thể tăng giá bán lẻ đề xuất trong môi trường nhu cầu mạnh hoặc giảm giá khi điều kiện kinh tế yếu. Áp lực cạnh tranh cũng có thể buộc các nhà sản xuất phải giảm giá để duy trì nhu cầu. Các thay đổi về giá niêm yết bán lẻ đề xuất ảnh hưởng đến chi phí, giá bán và lợi nhuận trong toàn bộ chuỗi giá trị, do đó có thể yêu cầu thay đổi hoạt động. Ví dụ: nếu nhu cầu lớn, các nhà sản xuất có thể sử dụng thêm ca và các nhà bán lẻ có thể thuê thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu mới. Ngược lại, nhu cầu yếu có thể buộc phải cắt giảm ca sản xuất và biên chế.

Cân nhắc

Các nhà bán lẻ nhỏ không chỉ cạnh tranh với các đồng nghiệp của họ mà còn cạnh tranh với các nhà bán lẻ lớn, thường có sức mua để thương lượng các điều khoản có lợi với các nhà cung cấp. Điều này gây khó khăn cho một nhà bán lẻ nhỏ khi chỉ cạnh tranh về giá vì họ thường không thể quyết định các điều kiện cung cấp. Thay vào đó, nó có thể tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa và các sản phẩm cao cấp để thu hút khách hàng.

bài viết gần đây