Cách tắt chế độ rung trên iPhone

Khi bạn đang họp hoặc tham gia một bài thuyết trình, chế độ im lặng của iPhone có thể không đủ yên tĩnh. Nếu bạn đặt iPhone rung ở chế độ im lặng, nó vẫn tạo ra âm thanh ù ù có thể làm phiền hoặc làm phiền người khác. Nếu bạn cần iPhone của mình hoàn toàn yên tĩnh, hãy tạm thời tắt chế độ rung. Bạn có thể tắt rung khi bật, tắt chế độ im lặng hoặc cả hai.

1

Nhấn vào "Cài đặt", sau đó nhấn vào "Âm thanh".

2

Nhấn vào nút bên cạnh "Rung khi đổ chuông". Văn bản nút thay đổi từ "Bật" thành "Tắt". Nếu bạn tắt tùy chọn này, iPhone sẽ không rung khi đổ chuông.

3

Nhấn vào nút bên cạnh "Rung khi Im lặng". IPhone sẽ không rung khi có cuộc gọi đến nếu bạn đã bật chế độ im lặng.

bài viết gần đây