Cách Chèn Tham chiếu trong PowerPoint 2007

Khi bạn cần thêm các tham chiếu hữu ích cho các trang trình bày trong bản trình bày kinh doanh của mình, bạn có thể sử dụng cùng một hệ thống tham chiếu mà Hiệp hội Hóa học Hoàng gia khuyến nghị sử dụng khi tạo các tài liệu và giấy tờ chuyên nghiệp. Trong hệ thống này, bạn đặt số bên cạnh nội dung mà bạn muốn tham chiếu. Mỗi số chỉ đến một tham chiếu thực tế xuất hiện trong danh sách tham chiếu ở nơi khác trong tài liệu. PowerPoint 2007 không có công cụ tạo tham chiếu, nhưng bạn vẫn có thể chèn chúng vào trang chiếu và thêm danh sách tham chiếu vào cuối trang chiếu bằng các công cụ mà PowerPoint có.

Thêm số tham chiếu

1

Mở bản trình bày PowerPoint và điều hướng đến trang chiếu có nội dung bạn muốn tham chiếu. Bạn sẽ đặt tài liệu tham khảo và danh sách tài liệu tham khảo của bạn trên trang trình bày này. Nhấp vào nút "Chèn" của ruy-băng và sau đó nhấp vào "Hộp văn bản".

2

Bấm vào bất kỳ đâu trên trang chiếu, giữ chuột trái và kéo chuột để tạo hộp văn bản.

3

Nhấp vào bên trong hộp văn bản và nhập "1" (không có trích dẫn). Số này trở thành số tham chiếu đầu tiên bạn sẽ sử dụng để tham chiếu một phần nội dung của mình.

4

Bấm vào hộp văn bản để chọn nó và sau đó di chuyển đến phần Phông chữ của ruy-băng trong tab Trang đầu. Phần này chứa các nút In đậm và Nghiêng cho phép bạn thay đổi hình thức của văn bản trong hộp văn bản. Nhấp vào một trong các nút này nếu bạn muốn số tham chiếu của mình được in đậm hoặc nghiêng.

5

Nhấp vào nút "Màu Phông chữ" và nhấp vào một trong các màu nếu bạn muốn số có một màu nhất định.

6

Bấm vào bên trong hộp văn bản và kéo nó vào cuối câu mà bạn muốn tham chiếu. Kéo hộp văn bản để số xuất hiện phía trên đường cơ sở của văn bản một chút và trông giống như một chỉ số trên.

7

Nhấp chuột phải vào hộp văn bản số tham chiếu và chọn "Sao chép". Nhấn "Ctrl-V" để thêm hộp văn bản mới vào trang chiếu. Hộp văn bản mới này là bản sao của hộp văn bản gốc.

8

Bấm vào hộp văn bản văn bản mới và kéo nó vào cuối một câu khác mà bạn muốn tham chiếu. Kéo hộp văn bản mới để nó xuất hiện ở bên phải nội dung bạn muốn tham chiếu, sau đó kéo hộp văn bản lên một chút để nó trở thành chỉ số trên.

9

Bấm đúp vào bên trong hộp văn bản mới. PowerPoint đánh dấu số 1. Nhập "2" (không có dấu ngoặc kép) bên trong hộp văn bản. Đây trở thành số tham chiếu thứ hai của bạn. Tiếp tục nhấn "Ctrl-V" để tạo các hộp văn bản bổ sung nếu cần. Sau khi tạo một hộp văn bản mới, hãy di chuyển nó đến văn bản bạn muốn tham chiếu và định vị nó như được mô tả trong các bước trước đó. Mỗi lần bạn tạo một hộp văn bản mới, hãy tăng số của hộp văn bản lên một. Nếu một dòng văn bản có nhiều tham chiếu, hãy tách các số bằng cách thêm dấu phẩy sau số đầu tiên, như được minh họa trong ví dụ sau:

1,2

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhập dấu phẩy sau “1” xuất hiện trong hộp văn bản đầu tiên.

Tạo danh sách tham khảo

1

Di chuyển đến dải băng và nhấp vào "Chèn". Nhấp vào "Hộp văn bản" và sau đó nhấp vào vùng trống trên trang chiếu. Giữ nút chuột trái của bạn và kéo chuột sang phải để tạo một hộp văn bản rộng trải dài từ phía bên trái của trang chiếu sang phía bên phải của trang chiếu. Hộp văn bản này trở thành danh sách tham chiếu chứa văn bản bạn đang tham chiếu. Bấm vào bên trong hộp văn bản này, giữ nút chuột trái của bạn và kéo hộp văn bản xuống cuối trang chiếu.

2

Nhấp vào bên trong hộp văn bản sau khi bạn định vị nó và nhập số "1" (không có dấu ngoặc kép) vào hộp văn bản. Nhấn phím cách của bạn để thêm dấu cách sau số và nhập văn bản bạn muốn sử dụng để tham khảo đầu tiên.

3

Nhấn "Enter" để tạo một dòng trống mới bên dưới dòng đầu tiên và nhập "2" (không có dấu ngoặc kép). Nhấn phím cách của bạn và nhập văn bản bạn muốn sử dụng cho tham chiếu thứ hai sau ký tự "2." Ví dụ sau cho thấy cách văn bản trong hộp văn bản có thể xuất hiện sau khi thêm hai tham chiếu:

1 Đây là văn bản để tham khảo đầu tiên của tôi. 2 Đây là văn bản để tham khảo thứ hai của tôi.

4

Thêm các dòng bổ sung nếu cần vào hộp văn bản tham chiếu nếu cần. Ví dụ: nếu bạn tạo bốn hộp văn bản được đánh số, hãy thêm bốn tham chiếu vào hộp văn bản tham chiếu của bạn như được mô tả trong bước trước.

bài viết gần đây