Tầm quan trọng của lương thưởng tại nơi làm việc

Người sử dụng lao động thông minh biết rằng việc giữ được những nhân viên chất lượng đòi hỏi phải cung cấp gói phúc lợi và đãi ngộ phù hợp. Chế độ đãi ngộ bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng và cơ cấu hoa hồng. Người sử dụng lao động không nên bỏ qua phần phúc lợi của việc bồi thường và phúc lợi cho nhân viên, bởi vì những lợi ích này làm ngọt ngào hợp đồng lao động với những ưu tiên mà hầu hết nhân viên cần.

Thu hút nhân tài hàng đầu

Mọi người luôn tìm cách đặt mình vào vị trí tốt nhất có thể về mặt tài chính. Những người xứng đáng với một mức lương cụ thể thường biết giá trị của họ và sẽ tìm kiếm một vị trí có mức lương phù hợp. Hãy nghiên cứu xem các gói phúc lợi và đãi ngộ của đối thủ cạnh tranh của bạn trông như thế nào. Đảm bảo rằng bạn cung cấp một gói tương tự cho nhân viên tiềm năng của mình để bạn thu hút những ứng viên tốt nhất cho công ty của mình. Việc thuê đúng ứng viên ngay lần đầu tiên làm giảm chi phí tuyển dụng và giúp chủ doanh nghiệp giải phóng cho các nhiệm vụ khác.

Tăng động lực cho nhân viên

Việc đãi ngộ nhân viên một cách hợp lý cho thấy bạn coi trọng họ như những người lao động và con người. Khi mọi người cảm thấy được trân trọng, họ sẽ cảm thấy tốt hơn khi đến làm việc. Nhìn chung tinh thần của công ty tăng lên và mọi người có động lực để đi làm và hoàn thành tốt công việc. Ngoài ra, khi nhân viên biết có tiền thưởng hoặc hoa hồng, họ ngày càng có động lực để mang lại kết quả tốt hơn. Các kế hoạch trả thưởng và hoa hồng trở thành một tiêu điểm cho sự thành công.

Tăng mức độ trung thành của nhân viên

Khi nhân viên được trả lương cao và hạnh phúc, họ có khả năng ở lại với công ty. Chế độ đãi ngộ thích đáng là một trong những yếu tố khiến người lao động ở lại với người sử dụng lao động. Lòng trung thành có nghĩa là chủ doanh nghiệp không cần phải tiếp tục dành thời gian, tiền bạc và năng lượng cho việc tuyển dụng ứng viên mới. Tỷ lệ giữ chân nhân viên và tỷ lệ doanh thu thấp là điều tuyệt vời cho những nhà tuyển dụng nuôi dưỡng đội ngũ biết phải làm gì. Nhóm đó cũng có động lực để trở thành một phần của nhóm, và họ hoàn thành tốt công việc.

Tăng năng suất và khả năng sinh lời

Nhân viên hạnh phúc là nhân viên làm việc hiệu quả. Năng suất liên quan đến lương thưởng bắt đầu với việc nhân viên cảm thấy được đánh giá cao, điều này làm tăng động lực và lòng trung thành. Nhân viên không chỉ có động lực để hoàn thành tốt công việc mà còn, những người gắn bó với công ty càng lâu, họ càng hiểu biết nhiều hơn và họ càng trở nên hiệu quả hơn. Tất cả điều này dẫn đến tăng năng suất.

Sự hài lòng với công việc để mọi người ở lại

Tạo ra kế hoạch trả thưởng phù hợp dẫn đến sự hài lòng trong công việc mạnh mẽ hơn. Kế hoạch trả thưởng phù hợp bao gồm các quyền lợi, cùng với tất cả các khoản tiền thưởng khác có sẵn. Nhân viên thường khoe khoang về các khoản thưởng ngày lễ hoặc họ quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của cổ phiếu công ty vì họ có quyền chọn mua cổ phiếu. Chương trình đãi ngộ phù hợp đầu tư nhân viên vào công việc đang được thực hiện, mang lại cho họ cảm giác hài lòng mạnh mẽ hơn khi công ty thành công. Họ biết rằng họ sẽ được khen thưởng cho những nỗ lực của họ; mọi người đều thích được đánh giá cao.

bài viết gần đây