Sự cố với Avast & Firefox không khởi động

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp và sử dụng Avast để bảo vệ máy tính trong văn phòng và dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của chúng, giải pháp bảo mật có thể chặn Mozilla Firefox. Avast có thể phát hiện Firefox là một mối đe dọa tiềm ẩn, vì vậy File Shield của nó sẽ hạn chế ứng dụng và ngăn nó khởi động. Để giải quyết vấn đề, bạn cần thêm thư mục Mozilla Firefox vào danh sách Loại trừ. Avast không quét và chặn các ứng dụng được thêm vào danh sách Loại trừ của nó.

1

Nhấp đúp vào biểu tượng "Avast" trên khay hệ thống để mở cửa sổ Avast.

2

Nhấp vào tab "Lá chắn thời gian thực" trong ngăn điều hướng ở bên trái, sau đó nhấp vào mục "Lá chắn hệ thống tệp".

3

Nhấp vào nút "Cài đặt Chuyên gia" trong ngăn bên phải để mở cửa sổ Cài đặt Lá chắn Hệ thống Tệp.

4

Nhấp vào "Loại trừ" để điều hướng đến danh sách loại trừ, nhấp vào nút "Thêm" và sau đó nhấp vào nút "Duyệt".

5

Chọn thư mục "Mozilla Firefox" và nhấp vào "OK" để thêm nó vào danh sách Loại trừ. Mozilla Firefox được cài đặt trong thư mục "Program Files" trên ổ đĩa hệ thống theo mặc định.

6

Nhấp vào "OK" để áp dụng và lưu cài đặt mới, sau đó đóng cửa sổ Avast.

bài viết gần đây