Cách mở tệp PBP

Tệp PBP là một loại tệp phần sụn được sử dụng để cập nhật thiết bị chơi game PlayStation Portable. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tệp PBP để sửa đổi thiết bị PSP của mình và cài đặt các trò chơi demo. PBP Unpacker là một ứng dụng phần mềm miễn phí mà bạn có thể sử dụng để mở các tệp PBP và cài đặt chúng trên thiết bị PSP của mình bằng cáp dữ liệu.

1

Tải xuống và cài đặt ứng dụng PBP Unpacker trên máy tính của bạn (xem phần Tài nguyên). Nhấp vào liên kết thực thi để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

2

Nhấp đúp vào biểu tượng PBP Unpacker để mở ứng dụng.

3

Nhấp vào liên kết "Tệp" từ menu thanh công cụ chính của PBP Unpacker.

4

Nhấp vào tùy chọn "Mở".

5

Chọn một tệp PBP để mở nó.

bài viết gần đây