Cách thêm hiệu ứng đặc biệt của bên thứ ba vào Windows Movie Maker

Windows Movie Maker là một công cụ đa năng mà bạn có thể sử dụng để tạo và chỉnh sửa các tệp video. Movie Maker bao gồm một thư viện giới hạn các hiệu ứng đặc biệt để thao tác với các video clip. Nếu bạn muốn phân nhánh từ các hiệu ứng tiêu chuẩn của Movie Maker, hãy tải xuống các hiệu ứng đặc biệt mới từ Internet và cài đặt chúng ở vị trí thích hợp trong thư mục Movie Maker.

1

Mở trình duyệt Web của bạn và điều hướng đến một trang web hoặc diễn đàn lưu trữ các hiệu ứng đặc biệt của Windows Movie Maker.

2

Tải tệp hiệu ứng xuống ổ cứng của bạn.

3

Giữ phím logo Windows và nhấn R để mở hộp lệnh chạy. Nhập "explorer" vào hộp và nhấn Enter để mở Windows Explorer.

4

Điều hướng đến thư mục "C: \ Program Files \ Movie Maker \ Shared".

5

Tạo một thư mục con mới để chứa các hiệu ứng Movie Maker mới của bạn. Đặt tên cho thư mục con là "AddOnTFX".

6

Nhấp và kéo tệp hiệu ứng mà bạn đã tải xuống vào thư mục AddOnTFX.

7

Chạy ứng dụng Windows Movie Maker.

8

Nhấp vào liên kết "Xem hiệu ứng video" ở phía bên trái của cửa sổ chương trình. Hiệu ứng mới của bạn được hiển thị trong danh sách các hiệu ứng có sẵn trong bảng điều khiển trung tâm.

bài viết gần đây