Cách tìm địa chỉ trên Google Earth

Định vị địa chỉ của khách hàng doanh nghiệp của bạn trên bản đồ có thể là một nhiệm vụ khó khăn nếu bạn không rành về thị trấn hoặc thành phố. Google Earth cung cấp một giải pháp thay thế nhanh hơn là hỏi người khác. Sử dụng các dịch vụ dựa trên bản đồ của Google, Google Earth cũng sử dụng hình ảnh vệ tinh để bạn có thể thấy địa chỉ mà bạn đang tìm kiếm. Để sử dụng dịch vụ, bạn phải biết một phần của địa chỉ. Google Earth không cho phép tra cứu ngược, nơi bạn tìm thấy một vị trí trên bản đồ và sau đó truy vấn địa chỉ của nó.

1

Khởi chạy Google Earth từ menu Bắt đầu.

2

Nhập địa chỉ đầy đủ hoặc một phần của địa chỉ cần tìm vào hộp văn bản trên thanh bên. Nếu bạn không thể nhìn thấy thanh bên, hãy nhấp vào "Chế độ xem" trên thanh menu và nhấp vào "Thanh bên".

3

Nhấp vào nút "Tìm kiếm" để tìm kiếm địa chỉ. Nếu nhiều kết quả tìm kiếm hiển thị, hãy nhấp vào địa chỉ trùng khớp nhất với địa chỉ mà bạn đang tìm kiếm và Google Earth sẽ định vị địa chỉ đó trên hình ảnh địa cầu.

bài viết gần đây