Hợp tác trách nhiệm hữu hạn Ưu điểm & Nhược điểm

Công ty hợp danh là sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều công ty hoặc cá nhân để cùng sở hữu và điều hành một doanh nghiệp. Các thành viên hợp danh chia sẻ các nhiệm vụ quản lý và lãi và lỗ của công ty. Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn là một cấu trúc kinh doanh đặc biệt cung cấp sự bảo vệ cho các thành viên hợp danh trước sự sơ suất của các thành viên khác trong tổ chức. Sự sắp xếp này có những ưu điểm cũng như những nhược điểm tiềm ẩn.

tiền boa

Các quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn bảo vệ các đối tác riêng lẻ khỏi sự sơ suất của các đối tác khác, nhưng có thể có những phức tạp về thuế tùy thuộc vào tiểu bang mà bạn bắt đầu LLP của mình.

Ưu điểm: Bảo vệ trách nhiệm

Trong quan hệ đối tác nói chung, mỗi thành viên tham gia phải chịu trách nhiệm cá nhân về các hành động của công ty. Điều này bao gồm các khoản nợ, trách nhiệm pháp lý và các hành vi sai trái của các đối tác khác. Một lợi thế của công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn là bảo vệ trách nhiệm nó mang lại. Loại cấu trúc quan hệ đối tác này bảo vệ các đối tác riêng lẻ khỏi trách nhiệm cá nhân đối với các hành vi cẩu thả của các đối tác khác trong LLP.

Ngoài ra, các đối tác cá nhân được không chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ hợp danh hoặc các nghĩa vụ khác. Điều này có lợi cho một đối tác cá nhân khi có liên quan đến các vụ kiện hoặc khiếu nại do sơ suất đối với doanh nghiệp.

Ưu điểm: Ưu điểm về thuế

Các cá nhân trong công ty hợp danh thường có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế tư doanh và thuế ước tính cho chính họ. Bản thân công ty hợp danh không chịu trách nhiệm nộp thuế. Các khoản tín dụng và khoản khấu trừ của công ty được chuyển cho các đối tác để nộp vào tờ khai thuế cá nhân của họ. Các khoản tín dụng và khoản khấu trừ được chia theo tỷ lệ phần trăm lợi ích cá nhân mà mỗi đối tác có trong công ty. Điều này có thể có lợi cho các đối tác có lợi ích hạn chế trong công ty hoặc các yêu cầu thuế đặc biệt do lợi ích của họ trong các doanh nghiệp khác.

Ưu điểm: Tính linh hoạt

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn cung cấp cho người tham gia sự linh hoạt trong quyền sở hữu doanh nghiệp. Các đối tác có quyền quyết định cách họ sẽ đóng góp riêng lẻ vào hoạt động kinh doanh. Nhiệm vụ quản lý có thể được chia đều hoặc tách biệt dựa trên kinh nghiệm của từng đối tác.

Ngoài ra, các thành viên hợp danh có lợi ích tài chính trong công ty có thể chọn không có bất kỳ quyền hạn nào đối với các quyết định kinh doanh nhưng vẫn duy trì quyền sở hữu dựa trên tỷ lệ phần trăm lãi suất của họ trong công ty. Tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh có thể trở thành một bất lợi khi các đối tác đưa ra quyết định dựa trên lợi ích cá nhân chứ không phải lợi ích của toàn bộ công ty hợp danh.

Nhược điểm: Cân nhắc về Thuế đặc biệt

Do cấu trúc đặc biệt của công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn và các yêu cầu khai thuế cực kỳ phức tạp, cơ quan thuế ở một số tiểu bang công nhận cấu trúc này như một công ty không hợp danh vì mục đích thuế. Điều này có thể là một bất lợi cho các đối tác yêu cầu xem xét đặc biệt về thuế. Một số tiểu bang cấm hoàn toàn LLP vì sự phức tạp về thuế.

Nhược điểm: Không được công nhận ở mọi tiểu bang

Không giống như công ty hợp danh, công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn không được công nhận là cơ cấu kinh doanh hợp pháp ở mọi tiểu bang. Một số tiểu bang giới hạn việc thành lập quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn đối với các chuyên gia như bác sĩ hoặc luật sư.

Các bang khác cho phép hình thành LLP nhưng sẽ áp đặt các giới hạn thuế nặng nề đối với thực thể, cả khi được hình thành và đang diễn ra. Ngoài ra, bất kể nhà nước mà họ hoạt động, nhiều bên cho rằng LLPs có ít uy tín hơn là "doanh nghiệp thực sự" so với các tập đoàn.

Bất lợi: Một đối tác có thể ràng buộc những người khác

Một bất lợi khác là các thành viên hợp danh không có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến ​​của những người tham gia khác trong các thỏa thuận kinh doanh nhất định. Để bảo vệ tính toàn vẹn tổng thể của công ty, bạn nên tạo một thỏa thuận đối tác trong đó nêu cụ thể những điều mà mỗi đối tác hữu hạn có thể và không thể làm khi đưa ra các quyết định kinh doanh. Báo cáo tài chính của LLPs cũng phải được công bố công khai, điều này có thể gây ra vấn đề cho một số đối tác nhất định.

bài viết gần đây