Chiến lược kinh doanh khác biệt

Chiến lược kinh doanh khác biệt là một trong hai loại chiến lược cạnh tranh cơ bản mà các công ty có thể sử dụng để phân biệt mình trên thị trường. Một loại chiến lược cạnh tranh chung khác là chiến lược chi phí thấp. Về bản chất, các công ty có thể cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp chi phí thấp trong một ngành hoặc tận dụng một trong nhiều cách có thể để tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hạn chế chi phí thấp

Nhìn chung, hầu hết các ngành đều có nhiều dư địa cho các chiến lược kinh doanh khác biệt hơn là cho các chiến lược chi phí thấp. Cuối cùng, chỉ có một công ty có thể tồn tại với tư cách là nhà cung cấp chi phí thấp thực sự trong một ngành công nghiệp. Việc trở thành nhà cung cấp thấp thứ hai hoặc thấp thứ ba thường không hoạt động tốt như một chiến lược tiếp thị.

Trong một số ngành, một số công ty cạnh tranh với tư cách là nhà cung cấp chi phí thấp, nhưng thông thường nhất, một công ty giành chiến thắng hoặc lợi nhuận hạn chế được phân bổ xung quanh. Do đó, bất kỳ công ty nào không muốn tham gia vào cuộc chiến rủi ro cao với tư cách là nhà cung cấp chi phí thấp phải chọn một cách tiếp cận khác biệt.

Mô hình cạnh tranh của Porter

Chuyên gia quản lý và tác giả nổi tiếng Michael Porter đã theo dõi mô hình năm lực lượng cạnh tranh nổi tiếng của ông bằng cách lưu ý bốn chiến lược lợi thế cạnh tranh cơ bản. Chúng bao gồm tập trung vào chi phí và dẫn đầu về chi phí, cùng với sự khác biệt hóa và tập trung vào sự khác biệt. Tập trung vào chi phí và dẫn đầu về chi phí đều là cách tiếp cận để trở thành người dẫn đầu về chi phí thấp. Khác biệt hóa và trọng tâm khác biệt hóa là hai chiến lược khác biệt hóa giống nhau nhưng khác biệt để thiết lập một vị trí vững chắc trên thị trường.

Sự khác biệt và cung cấp các tính năng độc đáo

Sự khác biệt về cơ bản có nghĩa là làm cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn nổi bật bằng cách cung cấp các tính năng, lợi ích, dịch vụ độc đáo hoặc các yếu tố khác trong giải pháp của bạn. Chiến lược này có nghĩa là xác định các tiêu chí quan trọng nhất được người mua sử dụng trong thị trường của bạn và sau đó thiết kế sản phẩm, dịch vụ hoặc các dịch vụ khác theo cách đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đó.

Cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất, giải pháp tốt nhất, tính năng hoặc công cụ độc quyền hoặc vật liệu hữu cơ là những ví dụ về cách để tạo sự khác biệt trên các tiêu chí nhất định. Các chiến lược khác biệt hóa trùng hợp với các điểm giá cao hơn so với các nhà cung cấp chi phí thấp vì nó tốn nhiều tiền hơn để cung cấp một giải pháp tổng thể tốt hơn. Nhấn mạnh các yếu tố giá trị gia tăng bên trên các tùy chọn chi phí thấp là chìa khóa.

Sự khác biệt hóa Tập trung vào một số lượng nhỏ các phân đoạn

Tập trung khác biệt hóa có những điểm tương đồng cơ bản với khác biệt hóa, nhưng trọng tâm là vào một hoặc một số lượng nhỏ các phân khúc thị trường mục tiêu. Trong một số ngành, các phân khúc thị trường rất khác biệt muốn có những thứ rất khác biệt với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Với trọng tâm là khác biệt hóa, doanh nghiệp của bạn tập trung vào một hoặc hai phân khúc nhất định mà điểm mạnh của bạn phù hợp nhất. Cách tiếp cận tập trung hơn này cho phép bạn tối đa hóa nỗ lực tiếp thị đến các phân khúc đã chọn và đầu tư tài nguyên quảng cáo để thuyết phục các phân khúc về lợi ích vượt trội của thương hiệu.

bài viết gần đây