Cách tạo trang người hâm mộ trên Twitter

Tạo một tài khoản Twitter riêng cho doanh nghiệp của bạn là một cách nhanh chóng để tạo hồ sơ Twitter nơi bạn có thể kết nối với hàng triệu người dùng Twitter khác. Một số doanh nghiệp, chẳng hạn như Microsoft, coi hồ sơ Twitter như một trang người hâm mộ, nơi họ có thể giao tiếp với những người hâm mộ khác trên Twitter. Sau khi tạo tài khoản Twitter, bạn cũng có thể coi nó như một trang người hâm mộ bằng cách quảng cáo hồ sơ Twitter doanh nghiệp của mình đến các trang khác để bạn có thể thu hút người theo dõi hoặc người đăng ký. Từ đó, bạn có thể đăng nội dung cập nhật liên quan đến doanh nghiệp gồm 140 ký tự cho những người theo dõi của mình để họ luôn cập nhật.

1

Điều hướng đến trang web Twitter.

2

Nhập tên đầy đủ, địa chỉ email và mật khẩu của bạn vào các trường tương ứng trong phần "Bạn mới sử dụng Twitter?" cái hộp. Nhấp vào nút "Đăng ký Twitter" để chuyển đến trang xác nhận.

3

Nhấp vào nút "Tạo tài khoản của tôi" để tạo trang Twitter.

bài viết gần đây