Làm cách nào để hủy liên kết địa chỉ email với Facebook?

Khi tạo hồ sơ Facebook, bạn được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, cho dù đó là tài khoản bên thứ ba hay tài khoản Facebook. Điều này giúp tránh bị hack tài khoản và cho phép Facebook gửi thông báo qua email cho bạn. Tuy nhiên, quá trình này sẽ diễn ra bình thường nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản email của mình. Tách các địa chỉ email không sử dụng khỏi hồ sơ Facebook của bạn bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ tích hợp trên trang web.

1

Đăng nhập vào Facebook. Trang chủ tải.

2

Nhấp vào liên kết "Chỉnh sửa Tiểu sử của Tôi" ở trên cùng bên trái.

3

Nhấp vào "Thông tin liên hệ" ở phía bên trái.

4

Nhấp vào liên kết "Thêm / Xóa Email" trong phần Email.

5

Nhấp vào "Xóa" bên cạnh địa chỉ email bạn muốn hủy liên kết khỏi tài khoản Facebook của mình.

6

Nhấp vào "Lưu thay đổi" và nhập mật khẩu của bạn khi được nhắc.

bài viết gần đây