Cách làm cho các đối tượng dính vào các điểm trong Illustrator

Tính năng Snap to Point của Adobe Illustrator hỗ trợ căn chỉnh các đối tượng với các điểm neo, chẳng hạn như các góc, khi di chuyển chúng. Mặc dù tùy chọn để bật tính năng này tồn tại trong menu "Xem" của thanh công cụ trên cùng, lựa chọn này chỉ bật / tắt tính năng mà không có cách nào để tinh chỉnh nó. Bằng cách truy cập các tùy chọn cho tính năng Snap to Point, bạn có thể bật tính năng này và kiểm soát độ nhạy của nó. Bạn có thể chọn để các đối tượng bám vào các điểm ở bất kỳ đâu trong vòng 1 đến 8 pixel tính từ các điểm neo.

1

Nhấp vào "Chỉnh sửa" ở menu trên cùng, chuyển đến "Tùy chọn" và chọn "Lựa chọn & Hiển thị neo".

2

Đánh dấu vào "Snap to Point" trong phần Lựa chọn.

3

Nhập một giá trị từ 1 đến 8 vào trường "Px" của Snap to Point, trường này cho Illustrator biết bạn cần phải ở bao nhiêu pixel trước khi đối tượng bám vào một mỏ neo.

4

Nhấp vào "OK."

bài viết gần đây