Hóa đơn bán hàng trong kế toán tài chính là gì?

Hóa đơn bán hàng trong kế toán tài chính là một công cụ mà một công ty sử dụng để thông báo cho khách hàng về số tiền phải trả để đổi lấy hàng hóa đã được bán. Hóa đơn bán hàng phải bao gồm thông tin về những mặt hàng mà khách hàng đã mua, số lượng họ đã mua, chiết khấu mà anh ta đã nhận được và tổng số tiền anh ta nợ. Ngoài ra, hóa đơn bán hàng phải có bản tóm tắt ngắn gọn về các điều khoản của giao dịch, chẳng hạn như thời gian trễ có thể chấp nhận được giữa việc bán hàng và thanh toán.

Hóa đơn bán hàng và Sổ cái

Hóa đơn bán hàng thể hiện doanh thu mà công ty của bạn đã kiếm được. Sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, coi một khoản bán hàng là thu nhập thậm chí trước khi bạn thực sự được thanh toán cho khoản đó, hóa đơn bán hàng là một mục được ghi vào phần doanh thu trên sổ cái của bạn. Tổng thu nhập kinh doanh của bạn là một con số bao gồm tổng số tiền của tất cả các hóa đơn bán hàng của bạn trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như bất kỳ khoản thu nhập bổ sung nào mà công ty của bạn đã kiếm được, chẳng hạn như từ việc bán hoặc cho thuê tài sản kinh doanh.

Hóa đơn bán hàng và tài khoản phải thu

Kế toán tài chính của bạn cũng nên bao gồm một hệ thống để theo dõi những hóa đơn bán hàng nào đã được khách hàng của bạn thanh toán và những giao dịch nào thể hiện doanh thu vẫn cần được thu thập. Các khoản phải thu là thuật ngữ kế toán mô tả các giao dịch bán hàng hoặc giao dịch mà doanh nghiệp của bạn đã thực hiện mà khoản thanh toán vẫn đến hạn. Theo dõi các khoản phải thu cho phép bạn lập hóa đơn hiệu quả cho những khách hàng quá hạn, đồng thời cung cấp thông tin về việc thiếu hụt dòng tiền xuất phát từ khối lượng bán hàng thấp hoặc khách hàng chậm thanh toán.

Hóa đơn bán hàng và thanh toán

Lập hóa đơn là quy trình kế toán tài chính cung cấp báo cáo cho khách hàng về số dư chưa thanh toán, cung cấp cho họ thông tin về số tiền họ nợ và liệu số dư của họ đã quá hạn thanh toán hay chưa. Quy trình thanh toán giúp khách hàng của bạn bằng cách cung cấp cho họ thông tin rõ ràng về số dư chưa thanh toán và nó giúp công ty của bạn bằng cách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán của khách hàng. Việc tạo một hệ thống thanh toán tương đối dễ dàng nếu doanh nghiệp của bạn theo dõi chặt chẽ các hóa đơn bán hàng và các khoản phải thu.

Hóa đơn bán hàng và lập ngân sách

Hóa đơn bán hàng là một công cụ quan trọng đối với khía cạnh lập ngân sách của kế toán tài chính vì chúng cung cấp cho bạn thông tin về mức doanh thu bạn có thể đạt được trong thời gian sắp tới. Nếu các hóa đơn bán hàng của bạn có số lượng ấn tượng, doanh nghiệp của bạn nên lập kế hoạch mua hàng tồn kho lớn hoặc cải thiện vốn, vì có khả năng bạn sẽ sớm nhận được doanh thu từ các hóa đơn chưa thanh toán này để thanh toán cho các khoản chi tiêu này.

bài viết gần đây