Xóa địa chỉ email khỏi Gmail trên iPhone

Xóa địa chỉ email Gmail mà bạn không muốn truy cập qua Apple iPhone khỏi ứng dụng Thư của thiết bị. Sau khi thiết lập tài khoản Gmail trên iPhone, bạn có thể kiểm tra email từ tài khoản bằng một lần chạm trên màn hình iPhone. Việc xóa tài khoản sẽ ngăn bạn hoặc bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản đó trên thiết bị, điều này rất quan trọng nếu bạn cho người khác mượn điện thoại để sử dụng tạm thời.

1

Nhấn vào nút "Cài đặt" của iPhone. Nhấn vào tùy chọn "Thư, Danh bạ, Lịch" để chọn.

2

Cuộn qua danh sách các tài khoản email bạn đã tải vào iPhone. Nhấn vào tên của tài khoản Gmail bạn muốn xóa.

3

Chọn nút "Xóa tài khoản" màu đỏ ở cuối màn hình. Nhấn vào "Xác nhận" để xác nhận bạn muốn xóa tài khoản, thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn thông tin đăng nhập tài khoản và mọi dữ liệu tài khoản được liên kết khỏi điện thoại.

bài viết gần đây