Cách mở tài khoản của người mua trên eBay

Có hai nhóm riêng biệt trên eBay: người mua và người bán. Nếu bạn chỉ muốn mua hàng trên eBay, chẳng hạn như mua thiết bị máy tính mới cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể tạo tài khoản người mua miễn phí trên trang web của eBay. Để tạo tài khoản eBay, bạn chỉ cần một địa chỉ email hợp lệ. Sau khi tạo tài khoản eBay, bạn nên nhập thông tin bổ sung để bổ sung tài khoản của mình, chẳng hạn như địa chỉ giao hàng hoặc thông tin thanh toán, trước khi mua hàng.

1

Điều hướng đến trang web eBay và nhấp vào "Đăng ký" ở đầu màn hình.

2

Điền vào các trường bắt buộc: họ và tên, địa chỉ email, tên và mật khẩu tài khoản eBay mong muốn của bạn.

3

Nhấp vào "Gửi."

4

Nhấp vào "Có, Tiếp tục" để tạo tài khoản người mua eBay của bạn.

5

Nhấp vào "eBay của tôi" ở đầu màn hình để truy cập tài khoản của bạn.

6

Nhấp vào tab "Tài khoản".

7

Nhấp vào bất kỳ liên kết nào ở bên trái màn hình để nhập thông tin bổ sung vào tài khoản của bạn. Ví dụ: nhấp vào "Địa chỉ" cho phép bạn chỉ định địa chỉ giao hàng, trong khi nhấp vào "PayPal" sẽ cho phép bạn liên kết tài khoản PayPal với tài khoản eBay của bạn.

8

Nhấp vào tên tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào "Đăng xuất" để đăng xuất khỏi tài khoản của bạn khi rời khỏi eBay.

bài viết gần đây