Thỏa thuận đại lý là gì?

Thỏa thuận đại lý được hình thành khi một người, được gọi là đại lý, được một người khác, được gọi là bên giao đại lý, ủy quyền để thay mặt bên giao đại lý. Bên giao đại lý giao đại lý là tạo ra mối quan hệ pháp lý với bên giao đại lý. Các thỏa thuận đại lý rất quan trọng đối với các doanh nghiệp phải hiểu vì bạn có thể gặp phải chúng bất cứ khi nào bạn yêu cầu một nhà cung cấp, kế toán, luật sư hoặc một bên thứ ba khác tiến hành kinh doanh thay cho bạn.

tiền boa

Thỏa thuận đại lý có thể gặp phải nếu bạn yêu cầu một nhà cung cấp, kế toán, luật sư hoặc một bên thứ ba khác thực hiện công việc kinh doanh thay mặt bạn.

Lợi ích của Thỏa thuận đại lý

Các thỏa thuận đại lý có thể mang lại nhiều lợi ích cho bên giao đại lý, đặc biệt là khi bên giao đại lý đó là một chủ doanh nghiệp nhỏ. Rất ít người có tất cả các kỹ năng chuyên môn cần thiết để điều hành một doanh nghiệp, vì vậy việc nhờ một chuyên gia thay mặt bạn làm đại lý sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp bạn tiến hành kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Sử dụng đại lý quảng cáo là một ví dụ, hoặc thuê ngoài các chức năng nguồn nhân lực.

Bên cạnh sự tiện lợi của việc có người thay mặt bạn, một thỏa thuận đại lý cũng có thể nảy sinh khi cần thiết. Ví dụ: nếu bạn đang đối mặt với một vấn đề pháp lý, bạn có thể sẽ cần phải có một luật sư đủ năng lực đại diện cho bạn. Việc thuê luật sư đó tạo thành một thỏa thuận đại lý giữa bạn và luật sư và nó ủy quyền cho luật sư đó hành động thay mặt bạn.

Rủi ro của Thỏa thuận đại lý

Vì sự thuận tiện và cần thiết của các thỏa thuận đại lý, cũng có thể có một số hạn chế. Rủi ro chính trong quan hệ pháp lý giữa bên giao đại lý và bên đại lý là bên giao đại lý có thể phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái của bên đại lý. Nếu một người đại diện mắc sai lầm hoặc thực hiện một hoạt động bất hợp pháp trong khi đại diện cho bên giao đại diện, về mặt kỹ thuật, bên đại diện có thể được coi là đã thực hiện hành vi đó, vì về cơ bản người đại diện đã hoạt động "với tư cách" bên giao đại lý.

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một đại lý ký hợp đồng thay mặt cho doanh nghiệp của bạn và bạn chưa đọc hợp đồng trước, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Người đại diện ủy quyền cho các hành vi của người đại diện và do đó chịu trách nhiệm cuối cùng. Thỏa thuận đại lý giữa người đại diện và người đại diện phải luôn bằng văn bản với các điều khoản và điều kiện rõ ràng với ngôn từ rõ ràng hạn chế trách nhiệm của người đại diện nếu người đại diện làm điều gì đó không được phép. Điều này bảo vệ bạn cá nhân và chuyên nghiệp.

bài viết gần đây

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found