Cách sao chép văn bản trong Illustrator

Khi bạn cần tạo bản sao của một đối tượng văn bản trong tài liệu Adobe Illustrator, chương trình cung cấp nhiều phương pháp để tạo bản sao của bạn. Phương pháp bạn chọn tùy thuộc vào việc bạn muốn sao chép một đối tượng kiểu chính xác như nó xuất hiện hay chỉ sao chép văn bản mà nó chứa, cũng như việc bạn đang sao chép kiểu trong một tệp hay từ tài liệu này sang tài liệu khác. Các quy trình này có thể tăng tốc độ tạo các hình minh họa nghiệp vụ như bản đồ và sơ đồ với kiểu phải xuất hiện với cùng kích thước và kiểu dáng tại các vị trí khác nhau trong một tài liệu.

Sao chép và dán văn bản

1

Kích hoạt công cụ Type trong hộp công cụ Adobe Illustrator. Bấm một lần vào một đối tượng kiểu để kích hoạt một con trỏ kiểu trong đó.

2

Nhấn "Ctrl-A" để chọn tất cả văn bản trong đối tượng kiểu của bạn. Nhấn "Ctrl-C" để sao chép nó vào khay nhớ tạm.

3

Ctrl-nhấp vào bảng vẽ để bỏ chọn đối tượng kiểu ban đầu của bạn. Nhấp, hoặc nhấp và kéo, bất kỳ đâu trên bảng vẽ để tạo đối tượng kiểu điểm hoặc vùng mới.

4

Nhấn "Ctrl-V" để dán văn bản đã sao chép vào đối tượng kiểu mới mà bạn đã tạo. Văn bản được dán sử dụng cùng một kiểu chữ, kích thước, kiểu, hàng đầu, chữ cái, theo dõi, chia tỷ lệ ngang và dọc, dịch chuyển đường cơ sở và xoay ký tự như văn bản gốc. Tuy nhiên, nếu bạn sao chép từ một đối tượng kiểu vùng và dán vào một đối tượng kiểu điểm, kiểu mới sẽ chạy dưới dạng một dòng liên tục cho đến khi nó đạt đến ký tự xuống dòng, trong khi đối tượng kiểu vùng ban đầu ngắt thành các dòng riêng lẻ khi đến cạnh của hộp giới hạn của nó.

Sao chép và dán các đối tượng loại

1

Kích hoạt công cụ Selection trong hộp công cụ Adobe Illustrator. Bấm một lần vào đối tượng kiểu điểm hoặc vùng để chọn đối tượng đó.

2

Nhấn "Ctrl-C" để sao chép đối tượng kiểu của bạn. Nhấn "Ctrl-V" để dán bản sao của đối tượng vào giữa màn hình của bạn hoặc chuyển sang tài liệu khác và dán bản sao vào đó. Đối tượng được dán trông giống hệt như ban đầu.

3

Di chuyển đối tượng loại trùng lặp đến một vị trí mới trên bảng vẽ của bạn. Nhấp vào vùng trống của bảng vẽ để bỏ chọn đối tượng trùng lặp.

Kéo và sao chép

1

Kích hoạt công cụ Selection trong hộp công cụ Adobe Illustrator. Bấm một lần vào đối tượng kiểu điểm hoặc vùng để chọn đối tượng đó.

2

Giữ phím "Alt" và kéo đối tượng loại đã chọn. Thêm phím "Shift" để hạn chế hướng bạn kéo theo hướng ngang hoặc dọc 90 độ. Adobe Illustrator tạo một bản sao của đối tượng và đặt nó tại điểm mà bạn ngừng kéo.

3

Alt-kéo bản sao để tạo một bản sao khác. Tiếp tục quy trình này cho đến khi bạn tạo được nhiều bản sao như bạn cần.

Bảng chuyển đổi

1

Mở menu "Cửa sổ" và chọn "Chuyển đổi" để hiển thị Bảng chuyển đổi. Kích hoạt công cụ Selection trong hộp công cụ Adobe Illustrator. Bấm một lần vào đối tượng kiểu điểm hoặc vùng để chọn đối tượng đó.

2

Nhấp vào số nhận dạng phía trước trường nhập giá trị X hoặc Y. Illustrator làm nổi bật toàn bộ giá trị để bạn có thể nhập một thứ nguyên mới.

3

Nhập giá trị tọa độ X hoặc Y mới trong bảng Chuyển đổi. Giữ phím "Alt" khi bạn nhấn phím "Enter" để tạo bản sao thay vì di chuyển đối tượng ban đầu. Để ghi đè đơn vị đo lường bạn đang sử dụng trong tài liệu của mình, bạn có thể nhập giá trị số theo sau là chữ viết tắt của đơn vị đo lường, chẳng hạn như "in" cho inch hoặc "pt" cho điểm. Adobe Illustrator tạo một đối tượng kiểu trùng lặp tại tọa độ mới mà bạn đã chỉ định và giữ nguyên vị trí ban đầu.

bài viết gần đây

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found