Cách chuyển đổi một PDF Acrobat thành Chân dung hoặc Phong cảnh

Bộ công cụ của Adobe Acrobat bao gồm khả năng kết hợp các tệp PDF, hình ảnh được ánh xạ bit và các tài nguyên tài liệu khác thành các tệp chứa các trang có kích thước và hướng hỗn hợp. Nếu bạn cần chuyển đổi các trang PDF từ một hướng - dọc hoặc ngang - sang hướng khác, Adobe Acrobat Standard và Pro bao gồm các tùy chọn tạm thời và vĩnh viễn để thay đổi thiết lập của tất cả hoặc một phần tài liệu của bạn. Ngoài ra, trong khả năng thao tác tài nguyên trực tuyến và tài liệu 3D của Acrobat, bạn cũng có thể xem các trang Web, mô hình và hình ảnh theo các hướng khác nhau. Mặc dù nó không còn được gọi là "Acrobat", Adobe Reader miễn phí cung cấp một tập hợp con giới hạn các tùy chọn này.

Trong Adobe Reader, Adobe Acrobat Standard hoặc Pro

1

Mở menu View trong Adobe Reader hoặc Acrobat. Định vị menu con Rotate View và chọn "Theo chiều kim đồng hồ" hoặc "Ngược chiều kim đồng hồ" để xoay chế độ xem trang với gia số 90 độ. Điều này định hướng lại các trang từ dọc sang ngang hoặc ngược lại. Mặc dù bạn không thể lưu chuyển đổi này với tài liệu của mình, nhưng điều này có thể giảm bớt tác vụ đọc tệp mở sai hướng.

2

Thay đổi hướng trang tại thời điểm in để tạo ra kết quả chuyển đổi các trang mà không làm thay đổi chính tệp PDF của bạn. Mở menu Tệp, chọn "In" và tìm các tùy chọn Xử lý Trang. Bỏ chọn "Tự động Xoay và Căn giữa" và nhấp vào nút Thiết lập Trang. Thay đổi hướng trang và nhấp vào nút "OK" để in tài liệu của bạn.

3

Xoay mô hình 3D xuất hiện trong tệp PDF, CAD hoặc tệp chương trình mô hình hóa. Nhấp vào mô hình bằng công cụ Hand để kích hoạt nó để bạn có thể truy cập các công cụ 3D của Acrobat. Sử dụng công cụ Xoay trong thanh công cụ 3D để định hướng lại một đối tượng từ dọc sang ngang hoặc ngược lại. Nếu sử dụng Adobe Acrobat, khi bạn bật "Bật lựa chọn 3D cho công cụ tay" trong tùy chọn 3D của Acrobat, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Bàn tay để chuyển đổi chế độ xem của mình.

Trong Adobe Acrobat Standard hoặc Pro Only

1

Mở menu Công cụ, tìm menu con Trang của nó và chọn "Xoay" để mở hộp thoại Xoay trang. Mở menu thả xuống Hướng và đặt góc và độ xoay thành 90 độ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ hoặc 180 độ. Sử dụng các nút radio Phạm vi trang để chọn tất cả các trang hoặc một loạt các trang. Nếu bạn chọn một phạm vi, hãy nhập số trang bắt đầu và kết thúc vào các trường mục nhập Trang. Sử dụng menu thả xuống Xoay để chọn các trang chẵn, lẻ hoặc chẵn và lẻ. Nhấp vào "OK" để chuyển đổi hướng của các trang đã chọn của bạn. Nhấn "Ctrl-Z" để hoàn tác việc xoay trang của bạn nếu bạn chọn sai trang, hướng hoặc số lượng.

2

Thay đổi hướng của các trang trực tuyến mà bạn xem trong trình duyệt Web và chuyển đổi sang PDF bằng plugin Adobe Acrobat. Mở hộp thoại "Cài đặt Chuyển đổi Trang Web" trong trình duyệt của bạn và nhấp vào tab "Bố cục Trang". Sử dụng trường phần trăm "Chuyển sang ngang nếu được chia tỷ lệ nhỏ hơn" để chỉ định mức độ nhỏ mà bạn phải chia tỷ lệ trang ở chế độ dọc trước khi trình cắm chuyển đổi nó thành ngang. Kích hoạt tùy chọn "Quy mô rộng nội dung để vừa với trang" để chuyển đổi nội dung trang thành chiều rộng trang.

3

Cắt các trang để chúng trở nên rộng hoặc cao, thay đổi hướng trang khi bạn loại bỏ một phần của vùng trang. Mở menu Công cụ, tìm menu con Trang của nó và chọn "Cắt". Để giảm kích thước trang bằng cách loại bỏ lề, hãy kích hoạt hộp kiểm "Xóa Lề Trắng". Để chỉ định kích thước mới cho các trang của bạn, hãy nhập số lượng kích thước trang gốc bạn muốn xóa từ trên cùng, dưới cùng, bên trái và bên phải của tài liệu và chỉ định những trang nào bạn muốn cắt. Bạn có thể chọn tất cả, xác định số trang bắt đầu và kết thúc hoặc hạn chế thao tác đối với các trang chẵn, lẻ, hoặc chẵn và lẻ.

bài viết gần đây