Cách kích hoạt hoặc kích hoạt báo cáo gửi SMS trên iPhone

Biết liệu đồng nghiệp hoặc khách hàng đã nhận và đọc tin nhắn của bạn hay chưa có thể giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh nhạy cảm với thời gian nhanh hơn. Bạn có thể gửi tin nhắn văn bản cho người dùng iOS khác thông qua iMessage, bao gồm trạng thái gửi và tính năng xác nhận đã đọc. Bật các tính năng này trên iPhone của bạn có nghĩa là những người dùng iMessage khác sẽ biết liệu tin nhắn của họ cho bạn đã được gửi và đọc hay chưa. Những người dùng khác phải bật các cài đặt này trên đầu của họ để bạn xem trạng thái của tin nhắn văn bản mà bạn gửi cho họ.

1

Nhấn vào “Cài đặt” trên Màn hình chính và chọn “Tin nhắn”.

2

Nhấn vào nút “Tắt” trong phần iMessage của màn hình Tin nhắn để nút có nội dung “Bật”.

3

Nhấn vào nút “Tắt” trong phần Gửi biên nhận đã đọc để nó có nội dung “Bật”.

4

Nhấn vào “Cài đặt” để lưu các tùy chọn của bạn và quay lại màn hình Cài đặt.

bài viết gần đây