Chỉ số Hiệu suất Tốt là gì?

Đo lường hiệu suất là chìa khóa để đánh giá xem nhân viên đang làm tốt công việc của họ như thế nào và các công ty đang đạt được mục tiêu của họ. Một số liệu hiệu suất tốt cung cấp dữ liệu cứng và mang lại kết quả đo lường các đại lượng được xác định rõ ràng trong phạm vi cho phép cải thiện. Lý tưởng nhất là các chỉ số đo lường hiệu suất tốt tạo cơ sở cho việc đạt được các mục tiêu tổng thể của một doanh nghiệp nhỏ tốt hơn.

Các biện pháp hiệu quả có ý nghĩa

Các chỉ số tốt đo lường hiệu suất theo cách có ý nghĩa đối với các mục tiêu của một doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ: nếu mục tiêu là tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí, thì việc đo lường chi phí điện thoại sẽ không có ý nghĩa trừ khi bạn kết hợp phép đo với một số liệu cho biết mức độ kinh doanh mà các cuộc gọi tạo ra. Lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm của lô hàng có thể là một thước đo hữu ích cho sự hài lòng của khách hàng. Đối với mỗi số liệu, số lượng được đo lường phải liên quan trực tiếp đến mục tiêu tổng thể của công ty.

Lợi ích cho các mặt hàng có thể hành động

Các công ty sử dụng các thước đo để thay đổi hành vi và cải thiện hiệu suất. Họ chỉ có thể thực hiện được điều này nếu các hành động của công ty có thể ảnh hưởng đến số lượng đo được. Lý tưởng nhất là bạn thực hiện hành động và đo lường ảnh hưởng đến hiệu suất. Nếu chỉ số kết quả cho thấy tác động tích cực cho hành động của bạn, bạn nên tiếp tục thực hiện hoặc tăng các sáng kiến ​​tương tự.

Tại thời điểm này, bạn có thể đánh giá chi phí của hành động, chẳng hạn như chi phí thu hút khách hàng và lợi ích đo được. Nếu chỉ số cho thấy hành động đó không có lợi, bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận khác.

Kết quả hiệu suất lặp lại

Độ lặp lại là một đặc điểm quan trọng của một số liệu tốt. Điều đó có nghĩa là bạn có thể áp dụng các phép đo của chỉ số cho các khía cạnh khác của hoạt động của công ty và nhận được kết quả có thể so sánh được. Khi bạn thực hiện các phép đo giống nhau trong một khoảng thời gian khác nhau, bạn cũng có thể so sánh các kết quả đó với các kết quả trước đó.

Nếu ai đó thách thức kết quả của bạn, các chỉ số có thể tái tạo cho phép họ lặp lại các phép tính để xác minh xem kết quả của bạn có chính xác hay không. Nếu một số liệu không thể tái tạo, nó sẽ trở thành một bản chụp nhanh các hoạt động của công ty có mức độ hữu ích đáng nghi ngờ.

Các chỉ số có thể so sánh phổ biến

Mặc dù có thể tái tạo số liệu cho các hoạt động và khoảng thời gian khác nhau cho phép bạn so sánh kết quả nội bộ, nhưng một số liệu tốt cũng có thể so sánh với các điểm chuẩn chung. Khả năng tương thích này cho phép bạn xác định doanh nghiệp nhỏ của bạn đang hoạt động tốt như thế nào so với các doanh nghiệp cùng ngành. Các chỉ số nội bộ đặc biệt đối với hoạt động của bạn đôi khi hữu ích, nhưng các chỉ số dựa trên các phép đo phổ biến như chi phí chung, lợi nhuận gộp và chi phí vật liệu cho phép bạn so sánh với các tiêu chuẩn ngành và xác định chỗ nào cần cải thiện.

bài viết gần đây