Cách sửa đổi đường dẫn trong Ubuntu

Ubuntu Linux, cũng như tất cả các bản phân phối Linux khác, sử dụng biến PATH để cho hệ điều hành biết nơi tìm kiếm các lệnh thực thi. Thông thường, các lệnh này nằm trong các thư mục / usr / sbin, usr / bin và / sbin và / bin. Các thư mục lệnh khác có thể được thêm vào danh sách thư mục này bằng cách thêm chúng vào biến PATH. Bạn có thể chọn cung cấp thư mục do người dùng chỉ định cho một người dùng hoặc toàn bộ hệ thống, tùy thuộc vào yêu cầu của công ty bạn.

Biến PATH của người dùng

1

Nhấp vào nút "Tìm kiếm" trên thanh công cụ trình khởi chạy Ubuntu và nhập "thiết bị đầu cuối" vào hộp văn bản.

2

Nhấp đúp vào tùy chọn "Thiết bị đầu cuối" xuất hiện trong menu.

3

Gõ lệnh:

gedit ~ / .pam_enosystem

để mở tệp .pam_enosystem trong trình soạn thảo văn bản Gedit.

4

Nhập dòng:

PATH = / path / to / command / directory: $ PATH

Trong tập tin. Thay thế "/ path / to / command / directory" bằng đường dẫn chính xác đến thư mục bạn muốn thêm. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm một thư mục bin chứa trong thư mục chính của mình, hãy thêm dòng:

PATH = / home / user_name / bin: $ PATH

5

Lưu và đóng tập tin.

6

Đăng xuất khỏi hệ thống và đăng nhập lại để khởi tạo biến PATH mới.

Biến PATH trên toàn hệ thống

1

Nhấp vào nút "Tìm kiếm" trên thanh công cụ của trình khởi chạy Ubuntu và nhập "thiết bị đầu cuối" vào hộp văn bản.

2

Nhấp đúp vào tùy chọn "Thiết bị đầu cuối" trong menu xuất hiện.

3

Gõ lệnh:

sudo gedit / etc / environment

để mở tệp văn bản / etc / environment trong trình soạn thảo văn bản Gedit. Bạn phải thêm lệnh sudo vì tệp này thuộc sở hữu của người dùng root.

4

Thêm dòng:

PATH = / path / to / command / directory: $ PATH

Thay thế "/ path / to / command / directory" bằng đường dẫn chính xác đến thư mục. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm thư mục bin nằm trong thư mục / var / libs / games /, hãy thêm dòng:

PATH = / var / libs / games / bin: $ PATH

5

Lưu và đóng tập tin.

6

Khởi động lại máy tính để khởi tạo biến PATH mới.

bài viết gần đây