Cách xóa tài khoản iTunes & thiết lập tài khoản chung

Kể từ năm 2011, Apple không cho phép bạn xóa ID Apple. Chính sách này ngăn bạn xóa vĩnh viễn tài khoản iTunes của mình. Các tùy chọn có sẵn để đạt được kết quả tương tự và có thể hữu ích khi bạn định mở một tài khoản iTunes hoàn toàn mới. Bạn có thể cho phép tối đa năm máy tính khác nhau sử dụng tài khoản iTunes mới của mình, cho phép bạn tạo một tài khoản chung chia sẻ nội dung giữa các máy tính và thiết bị iOS được liên kết.

Vô hiệu hóa tài khoản iTunes hiện có

1

Khởi chạy iTunes trên máy tính của bạn, nhấp vào menu "Store" ở đầu màn hình và chọn "Sign In". Nhập ID Apple và mật khẩu của tài khoản iTunes mà bạn muốn vô hiệu hóa. Nhấp vào nút "Đăng nhập".

2

Nhấp lại vào menu "Cửa hàng" và chọn "Xem tài khoản của tôi". Thông tin về tài khoản hiện tại của bạn hiển thị trong trang "Thông tin tài khoản".

3

Nhấp vào nút "Chỉnh sửa" trong phần "Thông tin Thanh toán". Chọn "Không" từ danh sách các tùy chọn thanh toán có sẵn. Mọi thông tin thẻ tín dụng hiện có đều bị xóa. Nhấp vào nút "Hoàn tất".

4

Chỉnh sửa phần "Địa chỉ Thanh toán" và xóa tất cả thông tin khỏi các hộp văn bản. Nhấp vào nút "Hoàn tất".

5

Nhấp vào nút "Chỉnh sửa" bên cạnh ID Apple của bạn và nhập mật khẩu mới vào hộp "Mật khẩu" và "Xác minh mật khẩu". Nhấp vào nút "Hoàn tất".

6

Nhấp vào nút "Hủy cấp quyền tất cả" để ngăn bất kỳ máy tính nào hiện được liên kết với tài khoản này không thể sử dụng hoặc truy cập vào tài khoản. Nhấn vào nút "Xong" để lưu thông tin tài khoản. Xem xét tài khoản đã bị xóa và không đăng nhập lại vào tài khoản đó trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị iOS nào.

Chỉnh sửa thông tin chi tiết về tài khoản iTunes hiện có

1

Khởi chạy iTunes, đăng nhập vào tài khoản hiện có của bạn và điều hướng đến trang "Thông tin tài khoản".

2

Chỉnh sửa thông tin thanh toán, địa chỉ thanh toán và mật khẩu tài khoản để khớp với thông tin chi tiết của tài khoản chung mong muốn. Nếu bạn định sử dụng máy tính mới với tài khoản chung, hãy nhấp vào nút "Hủy cấp quyền tất cả" để xóa mọi máy tính hiện đang được liên kết.

3

Nhấp vào nút "Chỉnh sửa" bên cạnh ID Apple hiện có của bạn và nhập địa chỉ email mới vào phần "Email". Nhập mật khẩu mới vào phần "Mật khẩu" và "Xác minh mật khẩu". Địa chỉ email và mật khẩu sẽ trở thành ID Apple mới của bạn cho tài khoản chung. Nhấp vào nút "Hoàn tất".

4

Kiểm tra tài khoản email của bạn và nhấp vào liên kết xác minh trong email tự động để xác nhận ID Apple mới của bạn. Trang web xác minh sẽ mở ra, yêu cầu bạn nhập mật khẩu của ID Apple mới. ID Apple mới của bạn hiện đã được xác nhận và đang hoạt động.

5

Quay lại iTunes, nhấp vào menu "Store" và chọn "Sign Out". Mở lại menu "Cửa hàng", chọn "Đăng nhập" và nhập ID Apple và mật khẩu mới của tài khoản iTunes chung. Tài khoản hiện tại của bạn hiện đã được cập nhật ID Apple mới, chi tiết người dùng và mật khẩu.

Thiết lập tài khoản iTunes chung

1

Khởi chạy iTunes trên máy tính thứ hai sẽ chia sẻ tài khoản iTunes chung.

2

Bấm vào menu "Lưu trữ", sau đó chọn "Cho phép Máy tính này". Nhập ID Apple và mật khẩu mới và nhấp vào nút "Ủy quyền". Máy tính bây giờ được phép truy cập vào tài khoản iTunes chung.

3

Nhấp lại vào menu "Cửa hàng", sau đó chọn "Đăng nhập". Nhập ID Apple và mật khẩu của tài khoản chung và nhấp vào nút "Đăng nhập". Máy tính hiện đã được liên kết đầy đủ với tài khoản iTunes chung.

4

Lặp lại quy trình ủy quyền và đăng nhập trên tối đa năm máy tính khác nhau sẽ dùng chung tài khoản iTunes chung.

bài viết gần đây