Chiến lược Thích ứng Sản phẩm

Thích ứng sản phẩm là quá trình sửa đổi một sản phẩm hiện có để nó phù hợp với các khách hàng hoặc thị trường khác nhau. Chiến lược thích ứng đặc biệt quan trọng đối với các công ty xuất khẩu sản phẩm của họ vì nó đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về văn hóa và quy định của địa phương. Thích ứng cũng rất quan trọng đối với các công ty muốn giới thiệu sản phẩm mới nhưng không có kinh phí hoặc nguồn lực để phát triển các mặt hàng hoàn toàn mới. Một bài báo năm 2007 trong “Tiếp thị đổi mới” lưu ý rằng bốn yếu tố hàng đầu thúc đẩy sự thích ứng của sản phẩm là văn hóa, phát triển thị trường, cạnh tranh và luật pháp.

Nghiên cứu khách hàng

Bạn phải dựa trên chiến lược thích ứng của mình để nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. Bằng cách so sánh các tính năng mà khách hàng coi là quan trọng với đặc điểm sản phẩm hiện tại của bạn, bạn có thể xác định các lỗ hổng và cơ hội để cải thiện sự hấp dẫn của sản phẩm. Nhận xét trên các trang web đánh giá sản phẩm hoặc thông qua tương tác trên mạng xã hội có thể giúp bạn xác định sở thích của khách hàng. Đại diện bán hàng của bạn cũng có thể đề xuất những thay đổi mà khách hàng đã yêu cầu.

Nghiên cứu xuất khẩu

Thích ứng các sản phẩm để xuất khẩu có thể là một chiến lược quan trọng để mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn. Nó mang lại cho bạn cơ hội tăng doanh thu bằng cách thâm nhập thị trường mới cho các sản phẩm hiện có của bạn. Tuy nhiên, để thành công, bạn phải thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng các thị trường mà bạn đang xem xét và tác động tiềm năng đối với doanh nghiệp của bạn về thời gian và chi phí để thích ứng sản phẩm. Các chiến lược thích ứng cho các vùng lãnh thổ xuất khẩu phải tính đến một số yếu tố, bao gồm các ưu đãi về văn hóa, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống đo lường, dịch vụ và hỗ trợ. Các tổ chức xuất khẩu, chẳng hạn như USA Trade Online, hoặc các nhà phân phối địa phương có thể cung cấp cho bạn thông tin nghiên cứu để lập kế hoạch thích ứng.

Cuộc thi

Thích ứng với sản phẩm cũng là một chiến lược quan trọng để đối phó với các mối đe dọa cạnh tranh. Nếu đối thủ cạnh tranh giới thiệu sản phẩm mới tốt hơn sản phẩm của bạn, họ có thể lấy thị phần từ bạn. Bằng cách phân tích thông số kỹ thuật sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, bạn có thể xác định các khía cạnh của sản phẩm của chính mình để cải thiện. Bạn cũng có thể phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa cạnh tranh, thay vì dành thời gian để phát triển sản phẩm mới.

Ưu tiên

Để thiết lập các ưu tiên cho sự thích ứng của sản phẩm, bạn phải cân bằng nhu cầu của khách hàng và thị trường với chi phí phát triển và khả năng hoàn vốn đầu tư của bạn. Công ty truyền thông France Telecom đã phát triển một chiến lược mà họ gọi là “một lần nhưng nhiều”. Công ty sử dụng chiến lược này để nhanh chóng tùy chỉnh các sản phẩm hiện có cho các thị trường khác nhau, giúp giảm chi phí phát triển và tăng tốc độ giới thiệu sản phẩm mới.

bài viết gần đây