Cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang định dạng HTML

Các nhà phát triển tạo trang Web bằng HTML, ngôn ngữ lập trình chính cho các trang web, thường sử dụng phần mềm được thiết kế cho mục đích đó, nhưng bạn có thể chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang HTML mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. HTML bao gồm một loạt các thẻ được đặt trong dấu ngoặc nhọn mà trình duyệt Web của bạn đọc và diễn giải dưới dạng hình ảnh, văn bản hoặc video - về cơ bản là tất cả nội dung của một trang Web. Bạn có thể đặt tệp được tạo trong PowerPoint trên trang Web bằng cách lưu tệp đó trong HTML thông qua giao diện người dùng PowerPoint.

1

Khởi chạy PowerPoint và mở tệp bạn sẽ chuyển đổi sang HTML.

2

Nhấp vào tab "Tệp" và chọn "Lưu dưới dạng" từ ruy-băng tab.

3

Chọn đích tệp để lưu tệp PowerPoint đã chuyển đổi.

4

Nhấp vào mũi tên "Lưu dưới dạng" để mở menu thả xuống.

5

Thay đổi cài đặt "Lưu dưới dạng" từ Bản trình bày thành Trang Web (.htm, .html). Nhấp vào “Xuất bản”.

6

Chọn “Hoàn thành bản trình bày” trên hộp thoại "Xuất bản dưới dạng trang web". Chọn “Mở trang web đã xuất bản trong trình duyệt” để xem bản trình bày PowerPoint của bạn dưới dạng trang Web. Chọn “Hiển thị ghi chú của người thuyết trình” nếu bạn muốn ghi chú của người thuyết trình hiển thị trên trang Web.

7

Nhấp vào “Xuất bản”.

bài viết gần đây