Cách sao chép dữ liệu từ bảng tính này sang bảng tính khác trong Excel 2010

Có nhiều cách để chuyển dữ liệu của bạn trên các trang tính và sổ làm việc Excel. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác hoặc di chuyển toàn bộ trang tính sang một sổ làm việc khác. Để sao chép thông tin từ một hàng hoặc cột cụ thể trong trang tính của bạn, bạn có thể bấm vào tiêu đề hàng hoặc cột tiêu đề thích hợp để đánh dấu tất cả các ô trong phạm vi, rồi di chuyển nội dung của các ô sang trang tính thích hợp. Tuy nhiên, để sao chép thông tin từ các ô không liền kề với nhau, bạn phải đánh dấu và sao chép từng ô riêng lẻ.

Trang tính trong cùng một sổ làm việc

1

Đánh dấu ô hoặc nhóm ô bạn muốn sao chép vào sổ làm việc khác, sau đó chọn "Sao chép" từ nhóm Bảng tạm trên tab Trang đầu.

2

Chọn trang tính bạn muốn sao chép dữ liệu, sau đó chọn nơi bạn muốn dữ liệu xuất hiện.

3

Nhấn "Enter" hoặc nhấp vào "Dán" trong nhóm Bảng tạm để sao chép các ô vào vị trí mới.

Trang tính trong các sổ làm việc khác nhau

1

Mở các sổ làm việc bạn muốn chuyển dữ liệu giữa các bảng tính, sau đó chọn các trang tính thích hợp trong mỗi sổ làm việc.

2

Chọn "Sắp xếp Tất cả" từ nhóm Cửa sổ trên tab Xem, sau đó chọn cách bạn muốn sắp xếp các sổ làm việc trên màn hình.

3

Bấm "OK" để xem song song cả hai sổ làm việc. Trong trang tính chính, đánh dấu ô hoặc nhóm ô bạn muốn sao chép sang sổ làm việc khác.

4

Trỏ vào đường viền bao quanh ô hoặc các ô. Khi con trỏ thay đổi, hãy giữ phím "Ctrl" và kéo dữ liệu đến vị trí thích hợp trong trang tính khác.

Chuyển toàn bộ trang tính

1

Mở sổ làm việc bạn muốn chuyển dữ liệu và sổ làm việc bạn muốn chuyển dữ liệu.

2

Bấm vào trang tính bạn muốn di chuyển, sau đó chọn "Định dạng" từ nhóm Ô trên tab Trang đầu.

3

Chọn "Di chuyển hoặc Sao chép Trang tính" từ trong Sắp xếp Trang tính, sau đó chọn sách thích hợp từ trình đơn thả xuống "Đặt trước".

4

Chọn nơi bạn muốn trang tính xuất hiện, sau đó chọn "Tạo bản sao". Bấm "OK" để sao chép dữ liệu vào sổ làm việc khác.

bài viết gần đây

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found