Điều gì xảy ra đối với giá cân bằng khi số lượng cung và cầu dịch chuyển lên?

Đường cung và đường cầu thể hiện mối quan hệ giữa giá cả và số lượng. Trạng thái cân bằng tồn tại khi cung bằng cầu. Hình dạng của những đường cong này và mức giá cân bằng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ và lớn bởi vì doanh thu là một yếu tố của giá cả và số lượng. Mặc dù một doanh nghiệp đơn lẻ không thể ảnh hưởng đến hình dạng của các đường cong này, nhưng các hành động kết hợp của doanh nghiệp và người tiêu dùng ảnh hưởng đến đường cung và đường cầu cho các ngành khác nhau.

tiền boa

Khi đường cong dịch chuyển lên, giá cân bằng có thể tăng lên. Mặc dù một doanh nghiệp đơn lẻ không thể ảnh hưởng đến hình dạng của các đường cong này, nhưng các hành động kết hợp của doanh nghiệp và người tiêu dùng ảnh hưởng đến đường cung và đường cầu cho các ngành khác nhau.

Cung và cầu: Khái niệm cơ bản

Các đường cung và cầu là các đồ thị của giá trên trục y thẳng đứng và số lượng trên trục x nằm ngang. Đường cầu là một đường dốc xuống thể hiện mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và lượng vì cầu tăng khi giá giảm và giảm khi giá tăng. Đường cung là một đường dốc lên cho thấy mối quan hệ trực tiếp giữa giá và lượng vì cung tăng và giảm theo giá.

Dịch chuyển theo đường cong

Các đường cung và cầu giả định rằng tất cả những thứ khác là không đổi. Nếu không, có một sự dịch chuyển lên hoặc xuống, nghĩa là toàn bộ đường cong di chuyển lên hoặc xuống. Những lý do dẫn đến sự dịch chuyển đường cầu bao gồm sự sẵn có của các sản phẩm thay thế và những thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng, mức độ thất nghiệp và lãi suất. Lý do cho sự dịch chuyển đường cung bao gồm những thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng và công nghệ mới. Sự dịch chuyển lên của đường cung và đường cầu cho thấy cung giảm và cầu tăng tương ứng, trong khi ngược lại với sự dịch chuyển xuống.

Giá cân bằng

Giá cân bằng là giao điểm của đường cung và đường cầu. Thị trường đạt trạng thái cân bằng bởi vì giá cao hơn và thấp hơn giá cân bằng dẫn đến thặng dư và thiếu hụt tương ứng. Thặng dư thường có nghĩa là các nhà cung cấp sẽ giảm giá để giải phóng hàng tồn kho, trong khi thiếu hụt có nghĩa là họ sẽ tăng giá để tận dụng nhu cầu cao hơn. Trong cả hai trường hợp, giá sẽ hội tụ về mức giá cân bằng, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá cân bằng ban đầu.

Ảnh hưởng của sự thay đổi cung và cầu

Sự dịch chuyển lên của đường cung và cầu ảnh hưởng đến giá và lượng cân bằng. Nếu đường cung dịch chuyển lên trên, nghĩa là cung giảm nhưng cầu vẫn ổn định, giá cân bằng tăng nhưng lượng giảm. Ví dụ, nếu nguồn cung xăng giảm, giá máy bơm có khả năng tăng. Nếu đường cung dịch chuyển xuống, nghĩa là cung tăng, giá cân bằng giảm và lượng tăng lên. Nếu các nhà máy lọc dầu cung cấp nhiều xăng hơn, giá máy bơm có thể sẽ giảm nếu nhu cầu không tăng tương ứng.

Nếu đường cầu dịch chuyển lên trên, nghĩa là cầu tăng nhưng cung vẫn ổn định, thì giá và lượng cân bằng đều tăng. Ví dụ, giá máy bơm thường tăng vào mùa hè khi mọi người lái xe về nhà nghỉ hè vào cuối tuần. Nếu đường cầu dịch chuyển xuống, có nghĩa là cầu giảm nhưng cung vẫn ổn định, cả giá và lượng cân bằng đều giảm.

bài viết gần đây