Cách đăng ký Logo công ty

Xin chúc mừng! Bạn đã thiết kế một biểu trưng mới thú vị cho doanh nghiệp nhỏ của mình, một biểu trưng nắm bắt hoàn hảo cách tiếp cận mới mẻ của công ty bạn đối với ... bất cứ thứ gì mà công ty bạn đang bán. Nhưng bây giờ logo của bạn đang được sử dụng, bạn có cần thực hiện các bước để bảo vệ nó như một tài sản trí tuệ không? Bạn không bắt buộc phải đăng ký logo mới của mình với Văn phòng nhãn hiệu. Nhưng đăng ký cung cấp một số biện pháp bảo vệ pháp lý bổ sung mà bạn sẽ không có.

Một thương hiệu là gì?

Biểu trưng cho các sản phẩm mà công ty của bạn bán được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu. Khi logo của bạn được sử dụng, nó sẽ tự động được bảo vệ bằng nhãn hiệu. Không có yêu cầu bạn phải đăng ký logo hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác để được bảo hộ nhãn hiệu. Khi logo của bạn được sử dụng, chỉ bạn mới có thể sử dụng nó. Các doanh nghiệp khác sử dụng biểu tượng mà không có sự cho phép của bạn có nguy cơ bị kiện vì vi phạm nhãn hiệu.

Tuy nhiên, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu mà bạn nhận được tự động là một hình thức bảo hộ khá yếu, về mặt pháp lý. Bạn có thể củng cố vị thế pháp lý cho nhãn hiệu của mình bằng cách đăng ký nó với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

tiền boa

Nhãn hiệu không chỉ bao gồm biểu trưng và có thể mở rộng đến tên sản phẩm hoặc các dấu hiệu nhận dạng đặc biệt khác, bao gồm cả âm thanh và màu sắc. Bảo hộ nhãn hiệu cho các dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ sửa chữa đường ống nước hoặc dịch vụ pháp lý, thường được gọi là dấu dịch vụ.

Lợi thế của việc đăng ký nhãn hiệu

Mặc dù biểu trưng của bạn được bảo hộ nhãn hiệu tự động, bạn nên cân nhắc đăng ký với USPTO. Việc đăng ký tạo ra một dấu vết giấy tờ quan trọng về mặt pháp lý giúp thiết lập rõ ràng ngày của nhãn hiệu. Việc đăng ký cũng có nghĩa là USPTO sẽ xem xét thiết kế logo của bạn và đưa ra quyết định về việc trên thực tế, nó có thể được bảo hộ nhãn hiệu hay không (các biểu trưng có thiết kế quá gần với các biểu trưng hiện có có thể bị USPTO từ chối).

Hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ gặp phải tranh chấp pháp lý về quyền sở hữu biểu trưng của mình. Nhưng nếu điều này xảy ra, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ trở thành một vấn đề quan trọng cần xem xét vì quyền sở hữu hợp lý đối với logo được quyết định trước tòa.

Đăng ký biểu trưng của bạn

Đăng ký logo của bạn cho một nhãn hiệu USPTO tốn vài trăm đô la, mất thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng và liên quan đến nhiều thủ tục giấy tờ. Bạn có thể tự mình làm điều đó, nhưng nhiều người chọn dịch vụ của luật sư nhãn hiệu hoặc chuyên gia nhãn hiệu khác để hỗ trợ quá trình đăng ký.

Các bước đăng ký khá đơn giản:

  • Quyết định mẫu đơn chính xác để sử dụng. USPTO đưa ra ba hình thức nguyên tắc. Cái nào bạn sử dụng tùy thuộc vào mức độ phức tạp của ứng dụng của bạn (thay vì chọn nộp 1040 hoặc 1040-EZ cho thuế của bạn). Trang web USPTO cung cấp video hướng dẫn cũng như tài liệu để giúp bạn lựa chọn chính xác.
  • Điền và gửi biểu mẫu, trực tuyến hoặc ở định dạng bản in ra giấy. Việc gửi trực tuyến sẽ được xử lý nhanh hơn so với các hình thức giấy mà bạn gửi qua đường bưu điện.
  • Trả phí, phí này sẽ khác nhau, tùy thuộc vào hình thức bạn đã sử dụng để đăng ký.
  • Kiên nhẫn. Quá trình xem xét và quyết định cuối cùng của USPTO thường mất vài tháng.

Mặc dù không cần thiết nhưng việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu USPTO để xem liệu thiết kế logo và từ ngữ của bạn có thể mâu thuẫn với các thiết kế đã đăng ký nhãn hiệu hiện có hay không. Biểu trưng có hình thức quá gần với biểu trưng hiện có - đủ gần để gây nhầm lẫn giữa các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau - có thể bị từ chối sau khi USPTO xem xét.

tiền boa

Nhãn hiệu cũng có thể được đăng ký với một tiểu bang thay vì với USPTO. Đăng ký tiểu bang đơn giản hơn, nhưng chỉ áp dụng trong tiểu bang và nhìn chung không mang tính bảo vệ, về mặt pháp lý, như đăng ký liên bang.

bài viết gần đây