Cách tùy chỉnh hóa đơn trong QuickBooks

Gửi hóa đơn tùy chỉnh cho khách hàng của bạn có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn một diện mạo chuyên nghiệp hơn. Phần mềm kế toán doanh nghiệp QuickBooks cung cấp một bộ sưu tập các mẫu hóa đơn được thiết kế cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ đại lý bán lẻ và nhượng quyền thương mại cho đến kế toán, ngành dịch vụ và tổ chức phi lợi nhuận. Tùy chỉnh bất kỳ mẫu nào trong số này bằng công cụ Tạo hóa đơn của QuickBooks.

1

Khởi chạy QuickBooks. Nhấp vào "Khách hàng" trong thanh menu chính, sau đó chọn "Tạo hóa đơn" từ menu kéo xuống.

2

Nhấp vào nút "Xem trước khi in" để xem mẫu hóa đơn hiện tại của bạn xuất hiện như thế nào khi được in hoặc gửi dưới dạng tệp đính kèm email. Điều này có thể giúp bạn quyết định cách bạn muốn tùy chỉnh mẫu. Nhấp vào nút "Đóng" để thoát khỏi màn hình xem trước.

3

Nhấp vào menu thả xuống "Tùy chỉnh" và chọn "Quản lý Mẫu" từ các tùy chọn.

4

Nhấp vào từng hình thu nhỏ của mẫu trong Thư viện Mẫu để xem trước cách nó xuất hiện dưới dạng hóa đơn.

5

Nhấp vào nút "OK" để chọn và mở mẫu ưa thích của bạn.

6

Chọn tùy chọn tùy chỉnh của bạn từ ngăn tùy chọn. QuickBooks cho phép bạn tùy chỉnh mọi phần của hóa đơn, bao gồm thêm hoặc di chuyển biểu trưng công ty của bạn, thay đổi vị trí và hình thức của tên và thông tin liên hệ của công ty, thay đổi tiêu đề hóa đơn và thêm, sửa đổi hoặc xóa các trường trên hóa đơn. Bạn cũng có thể thêm các phần đặc biệt, bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý, tờ giấy chuyển tiền hoặc ghi chú cho khách hàng.

7

Nhấp vào nút "Xem trước khi in" để xem cách hóa đơn tùy chỉnh xuất hiện với các thay đổi của bạn.

8

Nhấp vào "OK" để lưu hóa đơn.

bài viết gần đây