Cách xóa phân vùng ổ cứng

Phân vùng ổ cứng của bạn là một cách tuyệt vời để giữ cho dữ liệu của bạn có tổ chức và cắt giảm thời gian chạy các tác vụ bảo trì chẳng hạn như trình chống phân mảnh ổ đĩa. Windows 7 cung cấp các công cụ để sửa đổi, tạo và xóa phân vùng, do đó công ty của bạn không cần phải đầu tư vào phần mềm của bên thứ ba đắt tiền. Trước khi bạn xóa một phân vùng, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu mọi dữ liệu quan trọng có trên nó vì việc xóa một phân vùng sẽ xóa tất cả dữ liệu được lưu trữ trên nó.

1

Nhấp vào nút "Bắt đầu" của Windows và nhập "phân vùng" vào trường Tìm kiếm. Nhấp vào "Tạo và định dạng phân vùng đĩa cứng." Chờ tiện ích Disk Management phát hiện ổ cứng và thông tin phân vùng của bạn.

2

Nhấp chuột phải vào phân vùng bạn muốn xóa và nhấp vào "Xóa ổ đĩa."

3

Nhấp vào "Có" khi được yêu cầu xác nhận việc xóa. Phân vùng sẽ bị xóa, giải phóng không gian cho phép bạn tạo một phân vùng mới hoặc mở rộng một phân vùng khác với dung lượng có sẵn.

bài viết gần đây