Cách nâng cấp lên MSN Hotmail Plus

MSN Hotmail Plus là bản nâng cấp trả phí cho hệ thống email Hotmail dựa trên Web của Microsoft. Bản nâng cấp loại bỏ quảng cáo trong Hotmail và ứng dụng SkyDrive được liên kết, bổ sung thêm dung lượng lưu trữ (10GB ban đầu và nhiều hơn khi bạn cần) và loại bỏ nhu cầu đăng nhập thường xuyên để giữ cho tài khoản của bạn hoạt động. Đối với người dùng doanh nghiệp, bản nâng cấp Hotmail Plus cho phép nhiều không gian trực tuyến hơn cho các tin nhắn và tài liệu mà không ảnh hưởng đến bất kỳ cài đặt Hotmail hiện có nào (chẳng hạn như nhập email được thiết lập trong ứng dụng máy tính để bàn) và cho phép gửi các tệp đính kèm email lớn hơn.

1

Tải trang nâng cấp Hotmail Plus (xem liên kết trong Tài nguyên) và nhấp vào liên kết "Nâng cấp ngay bây giờ".

2

Nhập địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Windows Live ID của bạn. Nhấp vào nút "Đăng nhập".

3

Nhập chi tiết thanh toán và địa chỉ thanh toán của bạn vào các trường được cung cấp và nhấp vào nút "Tiếp tục".

4

Xem lại thông tin nâng cấp và chi tiết của dịch vụ Hotmail Plus và nhấp vào "Mua dịch vụ" để xác nhận. Chọn "Thay đổi phương thức thanh toán" hoặc "Thay đổi địa chỉ thanh toán" để sửa đổi bất kỳ chi tiết nào được hiển thị trên màn hình.

bài viết gần đây