Chiều rộng tối đa của bài đăng hình ảnh trên Tumblr

Chức năng khôi phục đơn giản của Tumblr làm cho nó trở thành một nền tảng chia sẻ hình ảnh hiệu quả. Biết trước thông số kỹ thuật hình ảnh của Tumblr giúp bạn đăng ảnh, GIF và các hình ảnh khác dễ dàng hơn. Tumblr cho phép hình ảnh nonGIF có chiều rộng lên đến 1280 pixel. Tuy nhiên, nó khuyến nghị rằng tất cả các hình ảnh được tải lên có chiều rộng không quá 500 pixel để tránh tự động thay đổi kích thước. Nếu hình ảnh của bạn dưới chiều rộng tối đa nhưng bạn vẫn gặp sự cố tải lên, hãy kiểm tra kích thước và định dạng tệp của hình ảnh.

Chiều rộng tối đa của ảnh

Chiều rộng tối đa của hình ảnh không phải là GIF động là rộng 1280 pixel đối với Tumblr. Nếu hình ảnh của bạn lớn hơn 1280 pixel, bạn sẽ gặp sự cố khi tải lên. Tumblr khuyên bạn nên tải lên hình ảnh có chiều rộng không lớn hơn 500 pixel để tránh tự động thay đổi kích thước vì nhiều chủ đề blog Tumblr hỗ trợ 500 x 700 pixel. Bạn có thể giảm chiều rộng của hình ảnh bằng cách chỉnh sửa nó trong một chương trình chỉnh sửa ảnh như Photoshop.

Chiều rộng tối đa của GIF động

Chiều rộng tối đa của ảnh GIF động được tải lên Tumblr là chiều rộng 500 pixel. Nếu GIF động của bạn có chiều rộng lớn hơn 500 pixel, bạn sẽ gặp vấn đề với việc tải lên hoặc tạo ảnh động cho GIF của mình trên Tumblr.

Kích thước tệp hình ảnh tối đa

Nếu chiều rộng hình ảnh của bạn dưới mức tối đa, nhưng bạn vẫn gặp sự cố khi tải ảnh hoặc GIF động lên Tumblr, hãy kiểm tra kích thước tệp hình ảnh của bạn. Đối với hình ảnh không phải là GIF động, Tumblr yêu cầu tệp có dung lượng 10MB hoặc nhỏ hơn. Đối với ảnh GIF động, Tumblr yêu cầu tệp phải có dung lượng 1MB hoặc nhỏ hơn. Bạn có thể thay đổi kích thước hình ảnh của mình bằng một chương trình chỉnh sửa ảnh như Photoshop, một chương trình phổ biến nhưng đắt tiền. Paint là một chương trình miễn phí đi kèm với Windows và GIMP là một chương trình mã nguồn mở miễn phí để tải xuống.

Định dạng tệp được hỗ trợ

Nếu chiều rộng và kích thước hình ảnh của bạn dưới mức tối đa, nhưng bạn vẫn gặp sự cố khi tải hình ảnh của mình lên Tumblr, hãy kiểm tra loại tệp hình ảnh của bạn. Tumblr chỉ hỗ trợ các định dạng JPG / JPEG, PNF, BMP và GIF. Bạn có thể thay đổi loại tệp của hình ảnh sang định dạng được hỗ trợ bằng chương trình chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc Microsoft Paint; khi lưu hình ảnh trong chương trình chỉnh sửa ảnh, hãy chọn JPG / JPEG, PNF, BMP hoặc GIF làm loại tệp.

bài viết gần đây